Bilförmån

Lön

Har någon av de anställda bilförmån så registrerar du detta under Register - Personal - Löneuppgifter. Fyll i JaHar tjänstebil så kommer du åt att Beräkna förmånsvärdet via vår guide. När guiden är ifylld så hämtas bilförmånsvärdet direkt från Skatteverket. 

Har du redan ett beräknat bilförmånsvärde kan du markera Ange värde manuellt så får du fylla i förmånsvärdet manuellt. Tänk på att det beräknade förmånsvärdet som ska fyllas i är för helår. 

Markeringen i Automatisk standardlön genererar löneart 31 Bilförmån som en standardlöneart på den anställdes personalkort och gör så att denna löneart kommer med automatiskt på den anställdes lönebesked. 

Markerar du Bilförmån som nettoavdrag så genereras löneart 319 Nettoavdrag vid bilförmån under Standardlön. Löneart 319 kommer med automatiskt på den anställdes lönebesked tillsammans med lönearterna:

310 - Bilförmån vid nettoavdrag
3190 - Bilförmån förmånsjustering vid nettoavdrag

Läs mer om Nettolöneavdrag för bilförmån här: Nettolöneavdrag för bilförmån

Räkneexempel på kostnad vid förmån (vanligt vid anställda):
Lön 30 000 kr
Förmån 4 000 kr
Skatt 30% på 34 000 kr (30 000 kr + 4 000 kr) = 10 200 kr
Nettolön (30 000 kr - 10 200 kr) = 19.800 kr
Arbetsgivaravgifter 31,42% (34 000 * 0,3142) = 10 683 kr

Bokföra bilförmån:

Trängselskatt vid privat körning

Kopiera länk hit

I Fortnox Lön finns lönearten 312 Trängselskattförmån. I kalendern registrerar du den under Övrigt där du anger den summa för trängselskatten som den anställde har haft vid privat körning.

Beloppet redovisas som avgiftspliktig förmån i ruta 51 på arbetsgivardeklarationen och som skattepliktiga förmåner utom bil och drivmedel i ruta 12 på kontrolluppgifterna.

Fick du den hjälp du sökte?