Årsomföra kundfakturor och leverantörsfakturor vid bokslut

Bokföring

Om du sköter bokföringen för ditt företag enligt kontantmetoden så kommer du att behöva årsomföra alla obetalda kundfakturor och leverantörsfakturor vid bokslut.

Det innebär att de tas med i bokföringen och bokförs på den sista dagen i räkenskapsåret på ett konto för kundfodringar och ett annat konto för leverantörsskulder. Detta görs för att de ska hamna på rätt räkenskapsår. När kundfakturorna och leverantörsfakturorna väl betalas i det nya räkenskapsåret så kommer inbetalningarna/utbetalningarna bokföras mot konton för kundfordringar och leverantörsskulder.

Film: Årsomföra kundfakturor och leverantörsfakturor i Fortnox

Kopiera länk hit

Du kan årsomföra dina kundfakturor och leverantörsfakturor på två sätt. Innan du kan årsomföra så gäller det att stå i det räkenskapsåret som nyligen har tagit slut, alltså det år där fakturorna registrerades. Du kan årsomföra fakturor när räkenskapsåret tagit slut, alternativt på sista dagen i räkenskapsåret.

Det första och enklaste sättet är att du använder filtret Årsomföringsbara som du finner i din kundfakturalista och leverantörsfakturalista. Detta filter kommer att lista de kundfakturor och leverantörsfakturor som ligger som obetalda i räkenskapsåret och som kommer att behöva årsomföras. Via detta filter får du en bättre koll på alla de kundfakturor och leverantörsfakturor som du behöver årsomföra och kan här välja att markera alla och sedan klicka på knappen Årsomför.

Det som händer när du väljer att markera dina kundfakturor och leverantörsfakturor och klickar på knappen Årsomför är att du får upp en ny ruta där du får bekräfta att markerade fakturor ska årsomföras.

När du har bekräftat att kundfakturorna eller leverantörsfakturorna ska årsomföras så kommer det att skapas verifikationer för de fakturor som du markerat och du kommer även kunna skriva ut en verifikationslista på detta efteråt.

När årsomföringen är utförd kommer alla kundfakturor och leverantörsfakturor som vid räkenskapsårets slut ligger som obetalda att läggas upp i bokföringen och bokförs då på konton för kundfordringar och leverantörsskulder. Nedan visas ett exempel på en verifikation av en årsomförd kundfaktura.

När du får in betalningar eller betalar dessa fakturor så kommer de automatiskt att bokföras mot kontona för kundfordringar och leverantörsskulder. Det är alltså enbart de fakturor som är obetalda vid bokslutet och som du årsomfört som kommer att bokföras på detta sätt. De fakturor som du registrerar i det nya räkenskapsåret kommer att bokföras som vanligt, d.v.s. utan fordrans-/skuldkonto.

Fick du den hjälp du sökte?