Ändra räkenskapsår

Bokföring

Byt räkenskapsår

Kopiera länk hit

Vill du byta räkenskapsår när du arbetar i programmet klickar du på räkenskapsåret som du hittar i programmets högra hörn och väljer sedan vilket år du vill byta till. Det går alltså att arbeta parallellt med två eller flera räkenskapsår samtidigt. Du ser alltid vilket år du är inne i genom menyn uppe till höger.

Förvalt räkenskapsår

Kopiera länk hit

För att välja vilket räkenskapsår du automatiskt kommer till när du loggar in i programmet så klickar du på räkenskapsåret uppe till höger i programmet, välj Skapa nytt / redigera / radera år.

Välj räkenskapsår. Välj sedan JA i fältet Öppna detta räkenskapsår vid inlogg. Klicka på Spara.

Lås perioder

Kopiera länk hit

Du kan även låsa perioder i din bokföring när du är klar med arbetet i föregående år. När en period är låst kommer inga fler ändringar att kunna göras. Här kan du läsa mer om hur du låser perioder: Inställningar - Låsning av period

Fick du den hjälp du sökte?