Överföring av ingående balanser

Bokföring

Ingående balanser uppdateras endast mellan räkenskapsåren i samband med att ett nytt räkenskapsår skapas. Är det nya räkenskapsåret redan skapat behöver du se till att uppdatera dessa på egen hand.

I denna artikel beskriver vi hur du gör detta mellan räkenskapsår men även hur du lägger in nya ingående balanser manuellt på dina balanskonton.

Överföra balanser under Kontoplan

Kopiera länk hit

För att föra över balanserna mellan två räkenskapsår behöver du stå i det räkenskapsår vars ingående balanser skall uppdateras. Du säkerställer att du står i korrekt år genom att se över kalendern högst upp till höger i programmet. Visar det fel år ändrar du det genom att trycka på räkenskapsåret på kalendern.

Därefter går du in under Register - Kontoplan och klickar på valet Överför balanser från föregående år, uppe till höger. Då överförs de utgående saldon i det tidigare räkenskapsåret och uppdaterar de ingående balanserna i det valda räkenskapsåret.

Observera att du måste föra över balanserna igen om du skulle göra ändringar som påverkar de utgående balanserna i det tidigare räkenskapsåret.

Om du inte för över balanserna på nytt efter en ändring kommer de utgående och ingående balanserna inte stämma överens mellan räkenskapsåren.

Balansrapporten kommer då att varna gällande att de utgående och de ingående saldon inte stämmer överens mellan det valda räkenskapsåret i balansrapporten och det tidigare räkenskapsåret.

Ändra ingående balanser manuellt

Kopiera länk hit

Vill du ändra alternativt lägga in de ingående balanserna manuellt, går du till Register - Kontoplan, och sedan skriver du in det aktuella värdet i kolumnen för Ingående balans, ett minustecken innebär att värdet blir en kreditpost.

Tänk på att de manuella inlagda värdena skrivs över om du klickar på Överför balanser från föregående år.

Bokföra årets resultat

Kopiera länk hit

Om du får upp ett meddelande gällande att de ingående balanserna inte balanserar beror det på att du inte bokfört årets resultatet på föregående räkenskapsår. När du är klar med föregående år och har bokfört resultatet kommer alltså meddelandet att försvinna.

Ingående balanser vid nytt räkenskapsår

Kopiera länk hit

När du börjar arbeta med ett nytt räkenskapsår behöver du föra över dina ingående balanser från föregående år. Så här görs överföringen i Fortnox.

I inställningarna för räkenskapsår skapar du ett nytt år och när du sparar kommer du få frågan om du vill föra över de ingående balanserna samtidigt som du skapar det nya året.

Fick du den hjälp du sökte?