Inställningar - Skatt och arbetsgivaravgifter

Lön

Beräkning av preliminärskatt

Kopiera länk hit

Den inställning du väljer här anges med automatik när du lägger till en anställd i personalregistret. Inne på personalkortet kan du ändra om den anställde inte ska ha denna inställning.

Skattetabell normal

Kopiera länk hit

Här anger du den skattetabell som de flesta av dina anställda har. Värdet kan ändras manuellt i personalregistret eller via inläsning av FOS-fil. Detta fält behöver ha ett värde om ni har en anställd med okänt skatteförhållande. Då kommer skatt beräknas från denna tabell +10%.

Specifikationsnummer till AGI

Kopiera länk hit

På individuppgifter ska det finnas ett specifikationsnummer. Normalt sätt fyller man i 1 här. Skulle man ha en anställd med 2 anställningsnummer som man betalar ut lön för så kan man på personalkortet ändra inne på det ena anställningsnumret till nummer 2. Detta för att det ska bli rätt när man redovisar till Skatteverket.

Arbetsställenummer till AGI

Kopiera länk hit

Det är om man som arbetsgivare har två olika arbetsställen. Detta lämnades tidigare i Ku. Har man som arbetsgivare bara ett ställe så kan man frångå denna inställning.

Arbetsgivaravgift gräns 1000 kr/idrottsutövare

Kopiera länk hit

Om du inte vill att det ska dras någon arbetsgivaravgift för de anställda som tjänar mindre än 1000 kronor aktiverar du den inställningen här, läs mer om 1000-kronorsgränsen . Det är även här du markerar om du ska betala ut lön till idrottsutövare . Då gäller nämligen särskilda regler för hur arbetsgivaravgiften beräknas. Vill du läsa mer om vilka regler som gäller för idrottsutövare hittar du mer information på Skatteverkets hemsida.

Regionalt stöd

Kopiera länk hit

Sätt JaRegionalt stöd under Inställningar - Lön - Skatt och arbetsgivaravgifter om ni ska redovisa underlag för detta avdrag till Skatteverket, därefter styr du under Register - Personal - Skatt vilka anställda på företaget som ska ingå i underlaget för Regionalt stöd. 

Skatteverket skriver följande:
Regionalt stöd gäller för arbetsgivare med viss verksamhet inom vissa branscher och som har fast driftställe inom ett stödområde. Avdrag får göras med 10 procent av avgiftsunderlaget i ruta 471 – Underlag avdrag regionalt stöd, men med högst 7 100 kronor per redovisningsperiod.

Avdraget får inte medföra att den sammanlagda avgiften att betala blir lägre än ålderspensionsavgiften på 10, 21 procent. Därför får särskilt avdrag inte göras för anställda för vilka endast ålderspensionsavgift betalas (födda 1938-1956 samt unga födda 2004-2006 för den delen av bruttoersättningen som uppgår till högst 25 000 kr).

Du som fått stöd av mindre betydelse ska även fylla i ruta 462 Mottagna stöd av mindre betydelse.

 Läs mer här: Skatteverket - Så fyller du i arbetsgivardeklarationen

Använd rabatt för forskning och utveckling

Kopiera länk hit

Arbetsgivare kan i vissa fall göra avdrag från arbetsgivaravgifter för ersättning till personer som arbetar med forskning och utveckling.

För löner utbetalda från 1 juli 2021 är taket för nedsättningen 600 000 kr per månad och avdraget får från samma datum göras med 10% vardera från Arbetsgivaravgift och Allmän löneavgift.
Då reduceringen inte får minska ålderspensionsavgiften (se bild nedan - 10,21%) så blir det endast 9,59% från Arbetsgivaravgift, 19,8 – 10,21 = 9,59%. Från Allmän löneavgift (11,62%) kan man dra av 10%.
I fältet för Avdrag FoU 475 så får man alltså minska med 19,59%.

För löner utbetalda fram till 30 juni 2021 var taket för nedsättningen 450 000 kr per månad. Läs mer om detta på Skatteverkets hemsida .

Löner utbetalda fram till 31 mars 2020 hade ett tak på 230 000 för nedsättningen och avdraget från arbetsgivaravgiften var 10% av avgiftsunderlaget för de anställda.


Använd växa-stöd

Kopiera länk hit

En tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifterna (växa-stöd) gäller för enmansföretag som anställer sina första medarbetare. Omfattas du av växa-stödet i samband med att du anställer din första medarbetare anger du Ja och väljer den anställda i Första anställd som du har växa-stödet för och hur länge det gäller i Växa-stöd t.o.m. datum (högst 24 månader). När detta datum har passerat upphör växa-stödet att gälla i Fortnox Lön.

Från 1 juli 2021 kan du göra inställningar för det utökade växa-stödet för upp till två anställda. Detta var ett tillfälligt stöd som gällde mellan 1 Juli 2021 till och med 31 December 2022.

Vill du läsa mer om växa-stöd, klicka här:Skatteverket: Växa-stöd, tillfälligt sänkt arbetsgivaravgift

Fick du den hjälp du sökte?