Dela denna artikel

Arbetsgivaravgift för idrottsutövare

Lön

Ska du betala ut lön till en idrottsutövare gäller särskilda regler för arbetsgivaravgiften. Om idrottsutövaren inte tjänar mer än ett halvt prisbasbelopp behöver nämligen ingen arbetsgivaravgift betalas. Så här skriver Skatteverket på sin hemsida:  

"En allmännyttig ideell förening vars huvudsakliga syfte är att främja idrottslig verksamhet är befriad från skyldigheten att betala arbetsgivaravgifter på vissa ersättningar understigande ett halvt prisbasbelopp."

Läs mer om reglerna för arbetsgivaravgift vad gäller idrottsutövare här: Skatteverket: Idrottsutövare

Inställning för skatt och arbetsgivaravgifter
Det första du behöver göra är att ange att du har anställda som är idrottsutövare i inställningarna. Klicka på inställningarna uppe i högra hörnet och öppna sedan blocket Skatt och arbetsgivaravgifter. Här väljer du Ja vid Arbetsgivaravgift gräns 1000 kr/Idrottsutövare. Avsluta med att Spara

Markera anställd som idrottsutövare
När du aktiverat inställningen går du vidare till personalregistret genom att klicka på Register uppe till höger. Välj Personaloch gå sedan in på den anställdes personalkort. Under fliken Skatthar du möjlighet att ange Jaunder rubriken Arbetsgivaravgift - Idrottsutövare.

Det är först när arbetsgivardeklarationen skapas som programmet vet om personen kommit över ett halvt prisbasbelopp. Därför står beräknad arbetsgivaravgift alltid på lönebeskedet och bokföringen som avser själva löneperioden. När arbetsgivaravgiften sedan skapas, avgörs om den anställde kommit över gränsvärdet eller inte. 

Så länge den anställde sammanlagt under kalenderåret tjänat under ett halvt prisbasbelopp kommer värdet inte med i rutan för arbetsgivaravgift på arbetsgivardeklarationen. I bokföringsunderlaget för arbetsgivardeklarationen (S-perioden) finns då en bortbokning av arbetsgivaravgiften och lönesumman är struken på underlaget till arbetsgivardeklarationen. I exemplet nedan har Anna tjänat mindre än ett halvt prisbasbelopp, därför är raden överstruken i arbetsgivardeklarationen.

Så fort det halva basbeloppet överstigs kommer arbetsgivaravgiften med från första kronan. I nedan exempel har Anna tjänat över ett halvt prisbasbelopp och därför räknas arbetsgivaravgiften ut på hennes totala lön. 

Fick du den hjälp du sökte?