Dela denna artikel

Skapa arbetsgivardeklaration (AGI)

Lön

En del i varje månads lönekörning är att skapa och skicka in arbetsgivardeklarationen till Skatteverket. Genom arbetsgivardeklarationen redovisas arbetsgivaravgifter och den dragna preliminärskatten.

Från och med januari 2019, och för vissa arbetsgivare redan juli 2018, gäller nya regler för arbetsgivardeklarationen. Förändringen innebär att den som är arbetsgivarregistrerad ska redovisa utbetalningar och gjorda skatteavdrag per person varje månad. Detta kallas arbetsgivardeklaration på individnivå .

Fortnox Lön är automatiskt förberett med de nya reglerna gällande Arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI) från och med 2019.

Skapa arbetsgivardeklaration (AGI)

För att få fram en arbetsgivardeklaration som kan lämnas till Skatteverket behöver alla lönebesked med utbetalningsdatum i den period vara utbetalda i systemet. Lönebeskeden får status Utbetalda när du har skapat utbetalningslista eller skapat/skickat bankfil. 

Finns det fortfarande lönebesked som inte har status utbetalda i perioden som du skapar arbetsgivardeklarationen för så blir arbetsgivardeklarationen preliminär, raden är då blåmarkerad. Har du skapat en preliminär arbetsgivardeklaration så behöver du återskapa den när alla lönebeskeden är utbetalda i systemet för att kunna lämna in arbetsgivardeklarationen till Skatteverket. 
Läs mer här: 
Preliminär arbetsgivardeklaration

För att skapa arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI) går du till Lönekörning - Arbetsgivardeklaration och klickar sedan på knappen Skapa ny uppe i högra hörnet. Välj vilken period du vill skapa arbetsgivardeklarationen för och klicka på OK.

Som du ser i listan hämtas värdena upp, den aktuella skatteperioden blir vitmarkerad och får status Skapad.

För att kontrollera de framräknade beloppen klickar du på raden för att se detaljerat underlag, eller skriver du ut ett skatteunderlag.

Obs! Tänk på att Stöd för forskning och utveckling samt Växastöd regleras på arbetsgivardeklarationen. Lönebeskeden visar arbetsgivaravgift utifrån den anställdes ålder och tar hänsyn till 1000-kr regeln.

Arbetsgivardeklarationen består av en Huvuduppgift och en Individuppgift.

Om allt stämmer så väljer duAutomatisk inlämning av AGI-underlag till SKV längst ner till höger, och klickar på Utför.

När underlaget är överfört till Skatteverket behöver behörig person logga in på Skatteverket.se för att signera deklarationen. En djuplänk till inlämnad deklaration hos Skatteverket hittar du i meddelandet om att deklarationen är inskickad, i länk-ikonen i listvyn eller under Automatisk Inlämning i detaljvyn.

Rapporteringen kan även göras via fil som du laddar upp på Skatteverkets hemsida , då väljer du istället Skapa AGI-fil längst ned till höger, och klickar på Utför.

Du kan också rapportera manuellt om du skriver ut ditt underlag på papper för att sedan redovisas i Skatteverkets e-tjänst.

När AGI-underlaget är överfört till Skatteverket får skatteperioden status Inlämnad, klar för signering och blir grönmarkerad. 

När AGI-underlaget är signerat hos Skatteverket så kan du manuellt ändra statusen från Inlämnad klar för signering till Signerad eller Fil skapad till Signerad för att hålla koll på vilka rapporterade underlag som är helt klara.

I filtret Ändrade kommer de arbetsgivardeklarationer som har ändrats efter de skapats att visas, vilket också innebär att de kommer ändra färg från grönt till gult.

För att kunna skicka in perioden på nytt med de nya förändringarna behöver du skapa om skatteperioden. Markera raden och välj knappen Återskapa. Skatteperioden ändrar nu status till Skapad.

Om det är något fel hamnar den skapade perioden i filtret Felaktig och raden blir rödmarkerad. På raden ser du en varningstriangel med information om felet.

 Du ser vad som är fel i detaljvyn i fältet Meddelande på den anställdes Individuppgift.

Fick du den hjälp du sökte?