Dela denna artikel

Inställningar - Kalender

Lön

Under Inställningar - Lön - Kalender kan du göra följande inställningar:

Automatisk registrering på arbetsfria dagar
Välj JA om du vill låta programmet att arbetsfria dagar mellan två frånvarodagar av samma typ fylls ut automatiskt med frånvaroorsak, till exempel sjuk, vab eller föräldraledighet.

Frånvarobaserat nollschema
När man registrerar frånvaro i kalendern behöver programmet veta hur många timmar den anställde skulle arbetat på den dag som frånvaron registreras på. Detta är för att programmet ska kunna göra korrekt beräkning på t.ex avdraget.

Har en anställd ett så kallat nollschema så behöver man lägga till schematid på den dagen för att frånvaron ska bli beräknad. Om du sätter JaFrånvarobaserat nollschema och registrerar frånvaro på en dag med nollschema så kommer programmet automatiskt lägga till så mycket schematid som ni anger i Timmar per dagFrånvaro i kalendern. Om frånvaron som registreras är lägre än den tid som den anställde skulle ha arbetat på den dagen behöver ni fortsatt ange schematiden på dagen innan ni registrerar frånvaron.

Fick du den hjälp du sökte?