Skapa räkenskapsår

Bokföring

Ett räkenskapsår är den period ett företags årsredovisning ska omfatta. Räkenskapsåret bestäms då företaget registreras hos Bolagsverket, och här beskriver vi hur du lägger in ditt räkenskapsår i Fortnox.

Film: Skapa nytt räkenskapsår i Fortnox

Kopiera länk hit

För att justera eller lägga upp ett nytt räkenskapsår klickar du på räkenskapsåret uppe i programmets högra hörn och väljer sedan alternativet Skapa nytt / redigera / radera år.

Du kan även öppna inställningarna och sedan välja Bokföring - Räkenskapsår för att komma till listan över dina upplagda räkenskapsår. I listan ser du även vilket år som är förvalt vilket innebär att det är det året som öppnas när du loggar in i programmet.

Varje räkenskapsår har en kontoplan som är unik för det året. Har du tidigare arbetat i ett räkenskapsår där du lagt till egna konton och väljer att byta till en annan kontoplan kommer dessa konton inte att finnas i det nya räkenskapsåret med automatik. Vill du fortsätta att använda dig utav dina egenskapade konton behöver du alltså skapa dem på nytt i din nya kontoplan.

Om du har ett tidigare räkenskapsår upplagt kommer du även få frågan om du vill föra över de ingående balanserna samtidigt som du skapar det nya året.

Läs mer här: Överföring av ingående balanser

Väljer du att avvakta med det kommer du istället att få göra det genom kontoplanen som du hittar under Register - Kontoplan. I samband med att du för över de ingående balanserna kommer du även att föra över inställningar för projekt, kostnadsställe och transaktionsinfo. Arbetar du med kvantitetsredovisning så kommer även dina ingående kvantitetssaldon och inställningarna för kvantitet att föras över. Oberoende om du arbetar med kvantitetsredovisning eller ej kommer du se dessa knappar i alla fall, men de påverkar då inget i programmet och kan bara lämnas åt sidan.

Läs mer här: Kvantitetsredovisning

Om du gör ändringar i ett tidigare räkenskapsår behöver du föra över de ingående balanserna igen för att du ska få över de uppdaterade värdena till det senare året. Vill du ändra de ingående balanserna manuellt skriver du in det aktuella värdet i kolumnen Ingående balans, ett minustecken innebär att värdet blir en kreditpost.

Om du får upp ett meddelande att de ingående balanserna inte balanserar beror det på att du inte bokfört resultatet på föregående räkenskapsår. När du är klar med föregående år och har bokfört resultatet kommer alltså meddelandet att försvinna.

Redigera eller radera ett räkenskapsår

Kopiera länk hit

Skulle du behöva redigera eller radera något år klickar du på året och kommer då in i nedanstående vy där du har möjlighet att ändra räkenskapsårets längd och välja om du vill att detta året ska öppnas när du loggar in i programmet. Det är även här du raderar ett räkenskapsår. Observera att du inte kan radera ett räkenskapsår om det finns någon bokförd faktura i det aktuella året. För att kunna radera räkenskapsår behöver du vara programadministratör . Avsluta med att Spara.

Byt räkenskapsår

Kopiera länk hit

Vill du byta räkenskapsår när du arbetar i programmet klickar du på räkenskapsåret som du hittar i programmets högra hörn och väljer sedan vilket år du vill byta till. Det går alltså att arbeta parallellt med två eller flera räkenskapsår samtidigt. Du ser alltid vilket år du är inne i genom menyn uppe till höger.

Fick du den hjälp du sökte?