Företag

Ett företag är en verksamhet för att sälja varor och tjänster.

Olika företagsformer

Kopiera länk hit

Det finns fem olika företagsformer , men egentligen bara två grundtyper. De kostar olika mycket att skaffa, men framförallt har de olika typer av regelverk och kostar olika mycket att driva. Gemensamt för alla företag är att de är skyldiga att bokföra och redovisa sina inkomster och kostnader i någon form av deklaration . Följande företagsformer finns att välja mellan:

Starta nytt företag

Kopiera länk hit

När ett företag bestämt företagsform registrerar sig företaget till Bolagsverket och/eller Skatteverket. I praktiken kan registrering ske hos båda tillsammans på en gång. Bolagsverket är den myndighet som sköter företagsregistret, tar emot årsredovisningar och som prövar och beslutar om vissa tillstånd och likvidationer . Vid registrering av företaget görs även en kontroll av företagets namn så att det inte inkräktar på andra företags namn. Det går fint att byta namn på företaget längre fram, men det kostar både avgifter och besvär. Skatteverket vill ha en skatte- och avgiftsanmälan som innehåller ansökan om F-skatt eller FA-skatt och anmälan om momspliktig verksamhet. Företaget ska också anmäla sig som arbetsgivare om företaget ska ha anställda och lämna förväntade inkomstuppgifter för beräkning av preliminär skatt. Istället för att starta ett nytt företag kan ett alternativ vara att köpa och ta över ett befintligt företag, ett så kallat lagerbolag.

Lär dig mer om att starta företag

Kopiera länk hit

Att starta eget företag behöver inte vara svårt. Vi har skapat en guide om att starta företag som guidar dig steg för steg.

Relaterade ord
Arbetsgivare

Arbetsgivare är den som erbjuder arbete.

Årsredovisning

En årsredovisning är företagets sammanfattning av årets räkenskaper.

Bokföring

Bokföring är registrering av affärshändelser efter ett visst system.

Deklaration

En deklaration är ett årligt dokument som skickas in till Skatteverket. Deklarationen är ett underlag för hur mycket som den fysiska eller juridiska personen intjänat under föregående år och hur mycket som ska betalas i skatt.

F-skatt

F-skatt är en företagsskatt och betalas av företagare som bedriver näringsverksamhet.

FA-skatt

En person som både driver egen näringsverksamhet och är anställd ska vara godkänd för både A- och F-skatt. Den kombinerade skattesedeln blir FA-skatt.

Företagsform

Företagsform är den juridiska form ett företag drivs i.

Likviditet

Likviditet är ett mått på ett företags kortsiktiga betalningsförmåga.

Redovisning

Redovisning innebär att dokumentera och sammanställa företagets ekonomiska information, se även bokföring.