Kommanditbolag

Kommanditbolag är en variant av handelsbolag där bara en person behöver ta det totala ansvaret.

Kommanditbolag är en särskild form av handelsbolag

Kopiera länk hit

Ett kommanditbolag är en särskild form av handelsbolag där det ska finnas minst en bolagsman med ett begränsat ansvar (kommanditdelägare) och minst en med obegränsat ansvar (komplementär). Den största skillnaden är att kommanditbolag har minst en bolagsman som är ansvarig för bolagets alla skulder. Övriga bolagsmän ansvarar bara för den kapitalinsats de gjort i bolaget.

Registrering av kommanditbolag

Kopiera länk hit

Ett kommanditbolag registreras hos Bolagsverket och kräver inget startkapital. Vem som helst kan starta upp ett kommanditbolag så länge inte personen är försatt i konkurs , har näringsförbud eller har förvaltare. Bolagets namn ska alltid innehålla tillägget kommanditbolag eller förkortningen KB på sina samtliga handlingar.

Redovisning i kommanditbolag

Kopiera länk hit

Alla som bedriver näringsverksamhet är skyldiga att bokföra enligt bokföringslagen. Varje kommaditbolag ska avsluta sitt räkenskapsår med ett årsbokslut eller årsredovisning . Beroende på kommaditbolagets storlek och om bolaget består av juridiska eller fysiska personer gäller olika regler angående revisor och årsredovisning.

Lär dig mer om att starta företag

Kopiera länk hit

Att starta eget företag behöver inte vara svårt. Vi har skapat en guide om att starta företag som guidar dig steg för steg.

Relaterade ord
Årsredovisning

En årsredovisning är företagets sammanfattning av årets räkenskaper.

Handelsbolag

Handelsbolag är en företagsform där två eller flera personer driver ett företag med personligt och solidariskt ansvar.

Konkurs

Konkurs innebär när ett företag inte kan betala sina skulder och försätts i likvidation.

Revisor

En revisor är en person som granskar ett företags bokföring.