Konkurs

Konkurs innebär när ett företag inte kan betala sina skulder och försätts i likvidation.

Vad innebär en konkurs?

Kopiera länk hit

Om en person eller ett företag som inte kan betala sina skulder och inte kan göra det under en längre tid kan personen eller företaget försättas i konkurs. En konkurs innebär att tillgångarna tas om hand och används för att betala av skulder. Den som har skulder kallas för gäldenär medan den som har en fordran kallas för borgenär .

Ansöka om konkurs

Kopiera länk hit

Både gäldenären och borgenären kan ansöka om konkurs. Tingsrätten beslutar om konkurs och tillsätter en konkursförvaltare. Konkursförvaltaren tar hand om gäldenärens tillgångar och skulder och ser till att sälja gäledenärens egendom. Kronofogden är tillsynsmyndighet i konkurser.

Vilket ansvar har bolagsägarna vid en konkurs?

Kopiera länk hit

Betalningsansvaret vid en konkurs beror på vilken företagsform företaget har. I ett aktiebolag är ägarna inte betalningsanvariga medan i en enskild firma , handelsbolag och kommanditbolag är ägarna personligt ansvariga för företagets skulder.

Relaterade ord
Aktiebolag

Ett aktiebolag är den vanligaste förekommande företagsformen som bildats av en eller flera stiftare och som är en juridisk person.

Borgenär

En borgenär är en fysisk eller juridisk person som har lånat ut pengar till en annan part.

Enskild firma

Enskild firma är en företagsform där man som privatperson är ensam ägare och ansvarar för företaget.

Företagsform

Företagsform är den juridiska form ett företag drivs i.

Handelsbolag

Handelsbolag är en företagsform där två eller flera personer driver ett företag med personligt och solidariskt ansvar.

Kommanditbolag

Kommanditbolag är en variant av handelsbolag där bara en person behöver ta det totala ansvaret.