Företagsform

Företagsform är den juridiska form ett företag drivs i.

Företagsformen, ibland även kallad bolagsformen, bestämmer bland annat hur företagets styrs, vem som är skyldig att betala företagets skulder , hur företaget beskattas och om företaget ägs av en eller flera personer. Vilken företagsform som passar bäst beror på förutsättningarna och företagets verksamhet. De vanligaste företagsformerna är enskild firma , aktiebolag , handelsbolag , kommanditbolag och ekonomisk förening .

De vanligaste företagsformerna

Kopiera länk hit

Enskild firma och aktiebolag är de vanligaste företagsformerna. En enskild firma eller en enskild näringsverksamhet är enkel att starta. En privatperson är ensam ägare och inget startkapital behövs. En enskild firma är ingen egen juridisk person vilket innebär att ägaren är ansvarig för företagets skulder och ska redovisa verksamhetens resultat som en bilaga till den egna inkomstdeklarationen. Aktiebolag bildas av en eller flera ägare. Företaget är en egen juridisk person med en unik identitetsbeteckning, ett organisationsnummer . Ägaren eller delägarna är inte personligt ansvariga för företagets skulder och åtaganden. För att starta ett aktiebolag krävs ett startkapital, ett så kallat aktiekapital . Ett aktiebolag avslutar räkenskapsåret med en årsredovisning . Ett handelsbolag ägs av två eller flera bolagsmän. Inget startkapital krävs och delägarna är ansvariga för företagets förpliktelser trots att företaget är en egen juridisk person. Ägarna är skyldiga att redovisa sin andel av handelsbolagets resultat som en bilaga till den egna inkomstdeklarationen. Ett kommanditbolag är en typ av handelsbolag där minst en delägare har obegränsat ansvar. En ekonomisk förening är en företagsform med minst tre medlemmar, till exempel kunder, anställda eller leverantörer. Medlemmar i en ekonomisk förening har inget eget personlig ansvar för föreningens skulder och förpliktelser.

Lär dig mer om att starta aktiebolag

Kopiera länk hit

Att starta eget aktiebolag behöver inte vara svårt. Vi har skapat en guide om att starta aktiebolag som guidar dig steg för steg.

Relaterade ord
Aktiebolag

Ett aktiebolag är den vanligaste förekommande företagsformen som bildats av en eller flera stiftare och som är en juridisk person.

Aktiekapital

Aktiekapital är det kapital aktieägarna har skjutit in i bolaget i samband med bolagets grundande och i form av nyemissioner och fondemissioner.

Årsredovisning

En årsredovisning är företagets sammanfattning av årets räkenskaper.

Ekonomisk förening

Ekonomisk förening är en företagsform där t.ex. kunder, anställda eller leverantörer är delägare.

Enskild firma

Enskild firma är en företagsform där man som privatperson är ensam ägare och ansvarar för företaget.

Handelsbolag

Handelsbolag är en företagsform där två eller flera personer driver ett företag med personligt och solidariskt ansvar.

Juridisk person

En juridisk person är ett företag som har samma juridiska rättigheter som en fysisk person.

Kommanditbolag

Kommanditbolag är en variant av handelsbolag där bara en person behöver ta det totala ansvaret.

Organisationsnummer

Ett organisationsnummer är en unik identitetsbeteckning för juridiska personer.

Resultat

Resultat är en ekonomisk term och är ett samlingsbegrepp för ekonomisk vinst och förlust. Resultatet beräknas genom intäkter minus kostnader. Resultat används framförallt inom områdena bokföring och ekonomistyrning.

Skuld

En skuld innebär att man är skyldig någon något, ofta pengar.