Aktiekapital

Aktiekapital är det kapital aktieägarna har skjutit in i bolaget i samband med bolagets grundande och i form av nyemissioner och fondemissioner.

Aktiekapitalet tillskjuter ägarna

Kopiera länk hit

I samband med att ett aktiebolag bildas tillskjuter aktiebolagets ägare aktiekapital till bolaget och får i utbyte aktier tilldelade till sig. För privata aktiebolag är det lägsta aktiekapitalet 25 000 kronor och för publika aktiebolag krävs det minst ett aktiekapital på 500 000 kronor. Aktiekapitalet kan utgöras av pengar eller egendomar som krävs för att bedriva verksamheten. Aktieägarnas ansvar för aktiebolagets skulder begränsas till det tillskjutna aktiekapitalet.

Kan aktiekapitalet användas i verksamheten?

Kopiera länk hit

Aktiekapitalet kan användas i verksamheten och utgör ingen kostnad för bolaget. Exempelvis kan aktiekapitalet användas till att köpa tillgångar som kommer att finnas kvar i bolaget. Om mer än hälften av aktiekapitalet är förbrukat måste en kontrollbalansräkning upprättas och en extra bolagsstämma hållas.

Lär dig mer om att starta företag

Kopiera länk hit

Att starta eget företag behöver inte vara svårt. Vi har skapat en guide om att starta företag som guidar dig steg för steg.

Relaterade ord
Aktie

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag.

Aktiebolag

Ett aktiebolag är den vanligaste förekommande företagsformen som bildats av en eller flera stiftare och som är en juridisk person.

Bolagsstämma

Bolagsstämman är aktiebolagets högsta beslutande organ.