Juridisk person

En juridisk person är ett företag som har samma juridiska rättigheter som en fysisk person.

Vad innebär juridisk person?

Kopiera länk hit

En juridisk person är ett företag som har egen rättskapacitet och därför har samma juridiska rättigheter som en fysisk person. Det innebär att de bland annat kan ingå avtal, ha anställd personal, ha skulder och även bli stämda i domstol.

Juridisk person för olika företagsformer

Kopiera länk hit

Företag som aktiebolag , ekonomiska föreningar och handelsbolag är alla juridiska personer. Enskild firma är ingen juridisk person i och med att den enskilda näringsidkaren och företaget är samma person. Andra exempel på juridiska personer är staten, kommuner, landsting och bostadsföreningar.

Relaterade ord
Aktiebolag

Ett aktiebolag är den vanligaste förekommande företagsformen som bildats av en eller flera stiftare och som är en juridisk person.

Ekonomisk förening

Ekonomisk förening är en företagsform där t.ex. kunder, anställda eller leverantörer är delägare.

Enskild firma

Enskild firma är en företagsform där man som privatperson är ensam ägare och ansvarar för företaget.

Enskild näringsidkare

En enskild firma, eller enskild näringsverksamhet som det även kallas, är en företagsform som drivs av en ensam privatperson som ägare.

Handelsbolag

Handelsbolag är en företagsform där två eller flera personer driver ett företag med personligt och solidariskt ansvar.