Årsredovisning

En årsredovisning är företagets sammanfattning av årets räkenskaper.

Årsredovisningen lämnas in till Bolagsverket

Kopiera länk hit

Enligt lag ska aktiebolag , vissa handelsbolag och ekonomiska föreningar sammanfatta sitt räkenskapsår i en årsredovisning. Innehållet i en årsredovisning regleras av årsredovisningslagen.

Vad innehåller en årsredovisning?

Kopiera länk hit

En årsredovisning ska innehålla en följande delar:* Förvaltningsberättelse som innehåller viktigaste händelserna under året. I förvaltningsberättelsen framgår även hur resultatet ska disponeras i företaget.

  • Resultaträkning som redovisar företagets ekonomiska resultat under ett räkenskapsår.

  • Balansräkning som redovisar företagets tillgångar, skulder och eget kapital under ett räkenskapsår.

  • Noter är upplysningar som specificerar innehåller i resultat- och balansräkningen. Kan exempelvis innehålla hur företaget värderat sina tillgångar och skulder.

Bokslut och årsredovisning, steg för steg

Kopiera länk hit

Är du osäker på hur du ska göra din årsredovisning eller ditt bokslut? Vi har tagit fram en guide som hjälper dig att göra rätt, steg för steg. Så gör du bokslut och årsredovisning (steg-för-steg)

Relaterade ord
Aktiebolag

Ett aktiebolag är den vanligaste förekommande företagsformen som bildats av en eller flera stiftare och som är en juridisk person.

Ekonomisk förening

Ekonomisk förening är en företagsform där t.ex. kunder, anställda eller leverantörer är delägare.

Handelsbolag

Handelsbolag är en företagsform där två eller flera personer driver ett företag med personligt och solidariskt ansvar.