Resultaträkning

En resultaträkning redovisar företagets ekonomiska resultat under räkenskapsåret.

Resultaträkningen utgör en viktig del i bokslutet

Kopiera länk hit

Resultaträkningen är en viktig del av de finansiella rapporter som ett företag gör och är tillsammans med balansräkningen delar av årsredovisningen som ett företag är skyldig att upprätta.

Vad innehåller en resultaträkning?

Kopiera länk hit

Det finns ingen exakt mall på hur en resultaträkning ska vara uppställd och den kan variera mellan olika företag. Resultaträkningen är nedbruten i ett antal olika delar och innehåller vanligtvis följande poster:

  • Intäkter

  • Kostnader

  • Rörelseresultat

  • Resultat efter finansiella poster

  • Skatt

  • Årets resultat

Hur bokförs resultatkonton?

Kopiera länk hit

Resultaträkningens intäkter och kostnader ska bokföras på resultatkonton med kontoklass 3 till 8. Intäkter bokförs med kontoklass 3 i kredit medan kostnader bokförs med kontoklass 4 till 8 i debet.

Lär dig mer om bokföring

Kopiera länk hit

Det finns flera olika sätt att hantera sin bokföring – arbeta själv, automatiserat eller genom att anlita av en redovisningsbyrå. Använd gärna vår guide om bokföring om du vill lära dig bokföringens grunder.

Relaterade ord
Årsredovisning

En årsredovisning är företagets sammanfattning av årets räkenskaper.

Balansräkning

En balansräkning redovisar företagets tillgångar, skulder och eget kapital under räkenskapsåret.

Företag

Ett företag är en verksamhet för att sälja varor och tjänster.

Intäkt

En intäkt är en inkomst som redovisas för den period den avser.

Kostnad

En kostnad är en periodiserad utgift. Ofta uttrycks kostnad i pengar. Det kan vara värdet av resurser som förbrukas under en viss tid, till exempel lastbilar.

Kredit

Kredit är höger sida av ett bokföringskonto.