Kredit

Kredit är höger sida av ett bokföringskonto.

Kredit är höger sida av ett bokföringskonto

Kopiera länk hit

Kredit och debet är två termer som används vid bokföring. Varje gång en transaktion genomförs i ett företag skapas en affärshändelse som måste bokföras. Kredit är höger sida av ett bokföringskonto och visar var pengar kommer från medan debet är vänster sida och visar var pengar kommer in. Varje affärshändelse bokförs både i kredit och debet och kallas för dubbel bokföring . När ett belopp bokförs i kredit kallas det för kreditering.

Vad händer när ett konto krediteras?

Kopiera länk hit

Vad som händer med konton när ett konto krediteras beror på vilket typ av konto det är.

  • En tillgång ökar i debet och minskar i kredit.

  • En skuld minskar i debet och ökar i kredit.

  • En intäkt minskar i debet och ökar i kredit.

  • En kostnad ökar i debet och minskar i kredit.

Mer information om debet och kredit

Kopiera länk hit

Lär dig mer och se exempel på hur debet och kredit används i vår guide.

Relaterade ord
Affärshändelse

När en ekonomisk transaktion dokumenteras genom en verifikation i företagets bokföring, kallas det för en affärshändelse.

Debet

Vänster sida av ett bokföringskonto.

Dubbel bokföring

Dubbel bokföring innebär att en affärshändelse bokförs på minst två konton; en gång i debet och en gång i kredit. Summan i debet och kredit måste alltid balansera.