Dubbel bokföring

Dubbel bokföring innebär att en affärshändelse bokförs på minst två konton; en gång i debet och en gång i kredit. Summan i debet och kredit måste alltid balansera.

Dubbel bokföring är en grundprincip som under lång tid har använts i hela västvärlden. Principen innebär att varje ekonomisk transaktion bokförs med samma summa i både debet och kredit. Debet är alltid på vänstersidan av en transaktion, medan kredit är på högersidan. Bokför du något på ena sidan måste du alltså ha ett motkonto för detta på andra sidan så balans uppstår.

Dubbel bokföring i praktiken

Kopiera länk hit

Hur ska man då veta om någonting ska bokföras i debet eller kredit? Nedan tabell är en sammanställning på hur de olika kontoklasserna bokförs.

  • Tillgångar (kontoklass 1) ökar i debet och minskar i kredit.

  • Skulder (kontoklass 2) minskar i debet och ökar i kredit.

  • Intäkter (kontoklass 3) minskar i debet och ökar i kredit.

  • Kostnader (kontoklass 4-7) ökar i debet och minskar i kredit.

Exempel – En ej momspliktig verksamhet säljer en vara mot kontant betalning. Betalningen bokförs på konto 1910 Kassa i debet, då det är en ökning av ett tillgångskonto. Som motkonto används intäktskontot 3004 Försäljning inom Sverige momsfri, denna gång i kredit då det är en intäkt som ökar. Lika mycket är nu bokfört i både debet och kredit. Skulle det varit en momspliktig verksamhet hade kreditsidan delats upp på två olika konton. Dels försäljningskontot, dels ett momskonto i kontoklass 2. Båda dessa ökar i kredit och balanserar mot hela beloppet som bokförs i debet på konto 1910.

Lär dig mer om bokföring

Kopiera länk hit

Det finns flera olika sätt att hantera sin bokföring – arbeta själv med automatiserade program och tjänster och/eller genom att anlita en redovisningsbyrå. Använd gärna vår guide om bokföring om du vill lära dig bokföringens grunder.