Skuld

En skuld innebär att man är skyldig någon något, ofta pengar.

Vad är en skuld?

Kopiera länk hit

När du har en skuld innebär det att du är skyldig att betala tillbaka pengar. Kanske har du köpt något mot faktura? Då har du en skuld, det vill säga en skyldighet att betala fakturan. En skuld kan vara en legal låneförbindelse mellan gäldenären (låntagaren) och borgenären (långivaren). En skuld kan betalas av i delar, exempelvis amorteras av. Amorteringar görs ofta av lån som tagit ut hos banken, kanske för att finansiera en investering i ett företag. Då är skulden den summa man lånat från banken. Räntan räknas inte in i skulden eftersom det är en kostnad för att få låna pengar.

Kan man ta lån om man redan är skuldsatt?

Kopiera länk hit

En skuld är egentligen inte något negativt, det innebär helt enkelt att man har en skyldighet att betala tillbaka någonting i framtiden. Så länge ett företag sköter sina skulder och betalar amorteringar och räntor i tid så är skulder en del av hur man finansierar sin verksamhet. Problemet med en skuld uppstår främst om företaget får betalningssvårigheter. Om man har betalningsanmärkningar på grund av obetalda skulder, kan det bli ett problem om företaget behöver ta fler lån. Genom att använda en borgensman kan man eventuellt ändå ta upp mer lån. En borgensman är en person som garanterar att låntagaren kan betala av sin skuld.

Är en skuld alltid dålig?

Kopiera länk hit

En skuld innebär att du ska betala tillbaka något, vanligtvis pengar. Men ett lån som du tar hos banken är inte nödvändigtvis något negativ, trots att du blir skuldsatt. De flesta som äger ett hus i Sverige är skuldsatta då de har ett bolån att betala av. Det är alltså inte skulden i sig som är dålig, det är vad som kan hända om du inte betalar av skulden som kan få konsekvenser.

Relaterade ord
Amortering

Amortering är det belopp som betalas av på ett lån eller skuld vid varje betalningstillfälle under en viss period.

Borgenär

En borgenär är en fysisk eller juridisk person som har lånat ut pengar till en annan part.

Borgensman

En borgensman är någon som garanterar att en annan person kan betala tillbaka en skuld. Skulle en låntagare exempelvis inte klara av att betala tillbaka ett lån är borgensmannen förpliktad att betala tillbaka lånet för låntagarens räkning.

Ränta

Ränta är kostnad för att låna pengar eller den avkastning långivaren får för att låna ut pengar.