Ränta

Ränta är kostnad för att låna pengar eller den avkastning långivaren får för att låna ut pengar.

Vad finns det för olika typer av ränta?

Kopiera länk hit

Det finns flera olika typer av ränta. Kostnaden för att låna pengar kallas för utlåningsränta medan den ränta långivaren får kallas inlåningsränta. Följande räntor är exempel på olika typer som används frekvent:

  • Nominell ränta är den grundläggande räntan som används till exempelvis bolån.

  • Effektiv ränta är den totala kostnaden för ett lån under ett år.

  • Realränta är räntan som fås när inflationen räknas bort från nominella räntan.

  • Reporänta är den ränta som Riksbanken lånar och lånar ut pengar till, även kallad för styrränta.

  • Statslåneränta är den genomsnittliga marknadsräntan på statsobligationer.

Vad är reporänta?

Kopiera länk hit

Reporänta är den ränta Riksbanken justerar med syfte att hålla inflationen på en låg och stabil nivå. Riksbanken justerar reporäntan och utgår från konjunkturen och den framtida utveckligen av inflationen. I och med att reporäntan påverkar och styr marknadsräntorna kallas även reporäntan för styrräntan.