Reporänta

Reporänta, även kallad styrräntan, är den ränta som Riksbanken lånar ut pengar till och själv lånar pengar för.

Syftet med reporäntan är att hålla inflationen på en låg och stabil nivå

Kopiera länk hit

Reporänta är den ränta Riksbanken justerar med syfte att hålla inflationen på en låg och stabil nivå. Riksbanken justerar reporäntan och utgår från konjunkturen och den framtida utveckligen av inflationen. I och med att reporäntan påverkar och styr marknadsräntorna kallas även reporäntan för styrräntan.

Vad händer om Riksbanken justerar repopräntan?

Kopiera länk hit

Till grund för beslutet om reporäntan ska höjas, sänkas eller vara oförändrad ligger inflationsutvecklingen och konjunktursläget i Sverige och internationellt. Om Riksbanken höjer reporäntan anser de att det framtida inflationstrycket behöver dämpas. Vanligtvis blir påföljden att konsumtionen dämpas och investeringarna minskar. Dessutom blir kostnaden för lån högre i och med att bankernas räntor följer reporäntan. Om Riksbanken istället sänker reporäntan bedömer de att det framtida inflationstrycket är för lågt. Detta leder i sin tur att investeringsviljan och konsumtionen ökar och att det blir billigare med belåning.

Relaterade ord
Inflation

Inflation är en ökning av den allmänna prisnivån vilket innebär att penningvärdet minskar. Du kan alltså köpa färre varor och tjänster för samma penningvärde.

Konjunktur

Konjunktur är det ekonomiska tillståndet, den ekonomiska utvecklingen, i en ekonomi.