Inflation

Inflation är en ökning av den allmänna prisnivån vilket innebär att penningvärdet minskar. Du kan alltså köpa färre varor och tjänster för samma penningvärde.

Hur uppstår inflation?

Kopiera länk hit

Inflation kan uppstå på flera olika sätt. För att det ska räknas som inflation måste den allmänna prisnivån öka. Motsatsen till inflation är deflation . Om priset på några enstaka varor eller tjänster stiger är det inte inflation. Några exempel på när inflation uppstår är följande:

  • Om efterfrågan stiger snabbare än tillgången på varor och tjänster.

  • Om kostnader för att producera varor och tjänster stiger kan företag få ökade produktionskostnader vilket leder till högre priser.

  • Om en centralbank tillhandahåller stora mängder pengar genom att trycka upp stora mängder sedlar kan penningvärdet minska.

Hur mäts inflation?

Kopiera länk hit

Det vanligaste sättet att mäta inflation i Sverige är genom konsumentprisindex, KPI. Indexet mäter den genomsnittliga prisnivån på konsumtionsvaror.

Relaterade ord
Deflation

Deflation innebär att den allmänna prisnivån i ett land minskar. Själva penningmängden minskar, vilket resulterar i att själva värdet hos pengarna ökar.