Borgensman

En borgensman är någon som garanterar att en annan person kan betala tillbaka en skuld. Skulle en låntagare exempelvis inte klara av att betala tillbaka ett lån är borgensmannen förpliktad att betala tillbaka lånet för låntagarens räkning.

När en person ska låna pengar hos banken ska vissa krav uppfyllas. Ofta handlar det om att man ska ha en viss inkomst samt ha bra kreditvärdighet. Banken lånar ju ut pengar och måste även vara säker på att de får tillbaka pengarna som personen lånar. Om en person inte klarar av att möta bankens krav kan personen eventuellt ändå ta ett lån om hen lämnar säkerheter, t.ex. en garanti från en borgensman. Om låntagaren inte kan fullgöra sina betalningsförpliktelser under lånet blir borgensmannen skyldig att betala istället. Borgensmannen är en extra säkerhet för banken helt enkelt.

Vad innebär det att gå i borgen?

Kopiera länk hit

Att gå i borgen för någon är ungefär som att gå i god för någon. Man förbinder sig att betala skulderna om personen inte klarar av det själv. Ofta kan man få bättre lånevillkor om man använder sig av en borgensman. Anledningen är att borgensmannen utgör en extra säkerhet för banken. Banken kan ofta erbjuda ett större lån och lägre ränta om man har en borgensman. Det finns olika överenskommelser som en borgensman kan göra, exempelvis kan hen avtala om att ansvaret endast sträcker sig upp till en viss summa, om banken accepterar detta.

Borgensman inte samma som borgenär

Kopiera länk hit

Det är viktigt att inte blanda ihop begreppet borgenär med borgensman, som betyder något helt annat. En borgenär är själva långivaren. Gäldenären är personen som står i skuld. När en person ska låna pengar hos en bank görs alltid en kreditprövning för att testa kreditvärdigheten hos personen. Man ser bland annat om en person har tidigare lån, skulder och betalningsanmärkningar..

Relaterade ord
Borgen

Borgen innebär en skyldighet att ta över någon annans betalningsskyldighet om så behövs och stå för skulden så som sin egen.

Borgenär

En borgenär är en fysisk eller juridisk person som har lånat ut pengar till en annan part.

Ränta

Ränta är kostnad för att låna pengar eller den avkastning långivaren får för att låna ut pengar.