Borgen

Borgen innebär en skyldighet att ta över någon annans betalningsskyldighet om så behövs och stå för skulden så som sin egen.

Vad innebär borgen?

Kopiera länk hit

Borgen innebär att vara skyldig att ta över någon annans betalningsskyldighet. Det fungerar som ett avtal där den juridiska personen eller privatpersonen blir skyldig till att betala tillbaka en skuld om inte låntagaren själv kan betala. Den person som går i borgen, även kallad borgensman , blir skyldig att betala först när det konstateras att långivaren, även kallas gäldenär, inte kan betala tillbaka sitt lån.

Vad är skillnaden mellan borgenär och borgensman?

Kopiera länk hit

Ofta blandas begreppen borgenär och borgensman ihop trots att de har helt olika betydelse. En borgensman är en person som åtar sig ansvar att betala tillbaka en skuld när låntagaren inte har möjlighet att betala av skulden på egen hand. Medan en borgenär är en person eller ett företag som är långivare såsom exempelvis en bank.

Relaterade ord
Borgenär

En borgenär är en fysisk eller juridisk person som har lånat ut pengar till en annan part.

Borgensman

En borgensman är någon som garanterar att en annan person kan betala tillbaka en skuld. Skulle en låntagare exempelvis inte klara av att betala tillbaka ett lån är borgensmannen förpliktad att betala tillbaka lånet för låntagarens räkning.