Amortering

Amortering är det belopp som betalas av på ett lån eller skuld vid varje betalningstillfälle under en viss period.

Vad är en ammorteringsplan?

Kopiera länk hit

Amortering betalas vanligtvis tillsammans med räntan i slutet av varje månad, kvartal eller år enligt en amorteringsplan. En amorteringsplan innehåller hur ofta och hur mycket du ska betala vid varje tillfälle. Det finns flera olika typer av amorteringsplaner men de två vanligaste är rak amortering och annuitet.

Rak amortering

Kopiera länk hit

Rak amortering är en amorteringsplan som innebär att du amorterar en fast summa vid varje betalningstillfälle. Följaktligen minskar den totala skulden och räntan reduceras. Rak amortering används vanligtvis vid bostadslån.

Annuitet

Kopiera länk hit

Annuitet innebär att du betalar en lika stor månadssumma för ränta och amortering vid varje betalningstillfälle. Med detta upplägg är kostnaden konstant per betalningstillfälle och andelen för räntekostnaden minskar medan amorteringsbeloppet ökar i takt med tiden.

Relaterade ord
Ränta

Ränta är kostnad för att låna pengar eller den avkastning långivaren får för att låna ut pengar.