FA-skatt

En person som både driver egen näringsverksamhet och är anställd ska vara godkänd för både A- och F-skatt. Den kombinerade skattesedeln blir FA-skatt.

FA-skatt är en kombination av F-skatt och A-skatt. F-skatt är den skatt man betalar om man driver egen näringsverksamhet. Om du endast är anställd ska du betala A-skatt på din inkomst. Det är din arbetsgivare som drar av A-skatten på din inkomst. För dig som både är företagare och anställd ska du vara godkänd för både A- och F-skatt. Det korrekta sättet att uttrycka det på är att man har F-skatt med villkor. I vardagligt tal kallas det FA-skatt.

FA-skatt ansöks hos Skatteverket

Kopiera länk hit

Om du är anställd och sedan startar ett företag måste du ansöka om FA-skatt. Om du redan har F-skatt går det att ändra till FA-skatt hos Skatteverket. Anledningen till varför du behöver FA-skatt är att det inte räcker med enbart F-skatt när du är anställd, då krävs A-skatt. Personer som driver aktiebolag eller handelsbolag kan inte ha FA-skatt. Det är endast i undantagsfall som Skatteverket beviljar FA-skatt till ett företag vars delägare är bosatta utomlands.

Viktigt med FA-skatt

Kopiera länk hit

Arbetsgivaren betalar in preliminärskatt och arbetsgivaravgifter på den inkomst du får som anställd. Om du har eget företag måste du själv betala in preliminärskatt och egenavgifter. Preliminärskatten baseras på den summa som företaget beräknas tjäna under det kommande året och rapporteras in i en preliminär inkomstdeklaration till Skatteverket. Myndigheten går sedan igenom den rapporterade summan och räknar ut vilket belopp som ska betalas i preliminärskatt under det kommande året. Summan för preliminärskatten delas på tolv och betalas in till Skatteverket varje månad.

Lär dig mer om skatter och moms

Kopiera länk hit

Med rätt kunskaper om skatter och moms minimerar du riskerna för ditt företag – både risken att någonting blir fel och risken att du betalar för mycket. Vi har skapat en guide om skatter och moms om du vill lära dig mer.

Relaterade ord
Aktiebolag

Ett aktiebolag är den vanligaste förekommande företagsformen som bildats av en eller flera stiftare och som är en juridisk person.

Arbetsgivaravgift

Arbetsgivaravgift är de avgifter som en arbetsgivare betalar till staten för sina anställda utöver arbetstagarens lön.

Företag

Ett företag är en verksamhet för att sälja varor och tjänster.

Handelsbolag

Handelsbolag är en företagsform där två eller flera personer driver ett företag med personligt och solidariskt ansvar.