Arbetsgivaravgift

Arbetsgivaravgift är de avgifter som en arbetsgivare betalar till staten för sina anställda utöver arbetstagarens lön.

Vad används arbetsgivaravgiften till?

Kopiera länk hit

En arbetsgivare betalar utöver arbetstagarens lön även en arbetsgivaravgift som betalas till staten. Arbetsgivaravgiften används till det grundläggande sociala försäkringsskyddet som bland annat inkluderar ålderspension, sjukvård och social omsorg.

Vad innehåller arbetsgivaravgiften?

Kopiera länk hit

Arbetsgivaravgiften består av flera olika avgifter som betalas in till staten. De olika delavgifterna kan vara en social avgift kopplad till socialförsäkringsskyddet, i form av bland annat sjukvård och pension, eller en vanlig skatt . Den största delavgiften är allmänna löneavgiften och är en vanlig skatt. Skatteverket använder begreppet sociala avgifter för lagstiftade arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Egenavgifter är de sociala avgifter som egenföretagare själva måste betala in till staten. Den som bedriver verksamhet i form av enskild firma , handelsbolag eller kommanditbolag förväntas betala egenavgifter.

Betalning av arbetsgivaravgift

Kopiera länk hit

Alla företag som betalar ut lön till sina anställda är skyldiga att betala in och redovisa arbetsgivaravgift till Skatteverket. Arbetsgivaravgiften beräknas på bruttolönen inklusive andra eventuella skattepliktiga förmåner . Om den anställdes bruttolön inklusive förmåner uppgår till mindre än 1000 kr under året behöver inte arbetsgivaren betala arbetsgivaravgift.

Lär dig mer om löner

Kopiera länk hit

Att anställa personal är förenat med ansvar och en hel del administration. Som arbetsgivare måste du ha koll på lagar, lönesättning, löneutbetalningar, arbetsgivaravgifter och skatt.  Vi har skapat en guide om lön- och löneadministration där vi rätar vi ut många av de frågetecken som uppstår längs vägen.

Relaterade ord
Bruttolön

Bruttolön är den lön som den anställde får före avdrag av skatt.

Enskild firma

Enskild firma är en företagsform där man som privatperson är ensam ägare och ansvarar för företaget.

Företag

Ett företag är en verksamhet för att sälja varor och tjänster.

Förmån

En förmån är ersättning för arbete eller ett positivt erbjudande som en anställd kan erhålla utöver den vanliga lönen.

Handelsbolag

Handelsbolag är en företagsform där två eller flera personer driver ett företag med personligt och solidariskt ansvar.

Kommanditbolag

Kommanditbolag är en variant av handelsbolag där bara en person behöver ta det totala ansvaret.

Lön

Lön är ersättning för utfört arbete.

Skatt

Skatt är det belopp man är skyldig att betala till staten för att få bedriva sin verksamhet och som finansierar statens utgifter för olika samhällsfunktioner.

Sociala avgifter

Sociala avgifter är skatt som arbetsgivare betalar till staten baserat på de anställdas inkomst.