Lön

Lön är ersättning för utfört arbete.

Lön är en ersättning

Kopiera länk hit

Lön är ersättning för utfört arbete eller förberedelserna för ett arbete. I de flesta fall betalar arbetsgivaren lönen till arbetstagaren i likvida medel, det vill säga pengar. Om lönen betalas med varor och tjänster heter det att lönen betalas in natura. Lönens storlek förhandlas fram mellan arbetsgivaren och arbetstagaren men lönen styrs även genom lagstiftning och eventuella kollektivavtal. I lönen kan olika förmåner och ersättningar ingå, vissa är lagstadgade såsom semesterlön och föräldraledighet, andra finns i kollektivavtal och en del kan förhandlas fram mellan arbetsgivare och arbetstagare och skrivas in i anställningsavtalet.

Lön för arbetad tid eller uppnått resultat

Kopiera länk hit

Det vanligaste är att lön betalas för arbetad tid. Den vanligaste löneformen är månadslön men timlön och dagpenning förekommer också. Lön som baseras på uppnått resultat eller omsättning betalas ut i form av ackordslön, rörlig lön eller provisionslön. Det finns även flera kombinationer av de olika löneformerna och även bonus och premielön som styrs av till exempel företagets resultat.

Skillnaden mellan brutto- och nettolön

Kopiera länk hit

Bruttolön är ersättning för arbete före avdrag för preliminärskatt. En arbetsgivare måste även betala in arbetsgivaravgift och sociala avgifter som finansierar socialförsäkringssystem. Nettolön är lön som betalas ut till arbetstagaren efter att skatter och eventuella avdrag dragits av. I lönebeskedet eller lönespecifikationen som skickas via post eller digitalt ska allt som ingår i bruttolönen tydligt anges. Det är bra att spara alla lönebesked, de kan behövas till deklarationen.

Löneformer

Kopiera länk hit

Lönen kan betalas ut på olika sätt och för olika perioder, här är de vanligaste:

  • Månadslön är ett fast belopp som alltid betalas ut i samband med en avtalad period. På lönen tillkommer sedan semester, övertid och andra tillägg, medan man gör avdrag för frånvaro på grund av t.ex. föräldraledighet och vård av barn.

  • Timlön innebär att du betalar ett fast belopp för varje arbetad timme. Precis som med månadslön görs tillägg och avdrag.

  • Ackordslön var vanligt förr och det förekommer fortfarande i vissa fall. Ackordslön är ofta en kombination av tid, antal eller lönsamhet.

  • Bonus eller premielön har blivit allt vanligare. Förutom en fast del som månadslön för den anställde en rörlig del baserad på till exempel företagets resultat.

Lär dig mer om löner

Kopiera länk hit

Att anställa personal är förenat med ansvar och en hel del administration. Som arbetsgivare måste du ha koll på lagar, lönesättning, löneutbetalningar, arbetsgivaravgifter och skatt. Vi har skapat en guide om lön- och löneadministration där vi rätar vi ut många av de frågetecken som uppstår längs vägen.