Förmån

En förmån är ersättning för arbete eller ett positivt erbjudande som en anställd kan erhålla utöver den vanliga lönen.

En förmån är något som erbjuds en anställd utöver den vanliga lönen . Det kan handla om en mobiltelefon, motionsförmåner eller exempelvis en tjänstebil. Vanligtvis är förmåner i anställningen skattepliktiga, men det kan finnas undantag. Vanligtvis värderar man en skattepliktig förmån till sitt marknadsvärde, alltså den summan som det hade kostat för den anställda att själv betala fö förmånen på sin lokala ort. Detta värde kallas för förmånsgrundande pris eller förmånsgrundande belopp. Ett annat ord som ofta dyker upp inom samma område är förmånsvärde. I kort är förmånsvärdet den besparing som den anställda gör genom att få en förmån genom jobbet istället för att köpa den privat.

Skattepliktiga förmåner

Kopiera länk hit

En förmån är endast skattepliktig när den anställde använder eller accepterar förmånen. Ett exempel är att den anställda erbjuds en gratis lunch men tackar nej, då utgår ingen förmånsbeskattningen. Vissa förmåner är dock skattepliktiga även om den anställda inte nyttjar förmånen de tackat ja till. Till exempel kan en förmån vara att få tillgång till ett fritidshus. Om den anställde har tackat ja till förmånen men inte utnyttjat fritidshuset är förmånen fortfarande skattepliktig.

Överlåta skattepliktiga förmåner

Kopiera länk hit

Ibland kan det hända att en anställd får en förmån som hen sedan vill överlåta till en närstående. Detta är fullt möjligt. Det finns två sätt att hantera detta från ett skattemässig perspektiv. Om den anställde tackat ja till förmånen men sedan överlåter den till en närstående, är den anställde förmånskatteskyldig. Det andra sättet är att arbetsgivaren direkt ger ut en skattepliktig förmån till den närstående. Då är det den närstående som kommer att beskattas.

Relaterade ord
Arbetsgivare

Arbetsgivare är den som erbjuder arbete.

Lön

Lön är ersättning för utfört arbete.

Pris

Pris är det beloppet som en konsument eller företag betalar för produkt eller tjänst vid ett köptillfälle.