Skatt

Skatt är det belopp man är skyldig att betala till staten för att få bedriva sin verksamhet och som finansierar statens utgifter för olika samhällsfunktioner.

Vad finns det för olika typer av skatt?

Kopiera länk hit

I Sverige finns det flera olika typer av skatter som exempelvis inkomstskatt, moms , punktskatt, trängselskatt och fordonskatt. Skatten som staten får in går till att finansiera offentliga utgifter såsom bland annat skola, sjukvård och infrastruktur.

Inkomstskatt

Kopiera länk hit

Inkomstskatt är en skatt som betalas av alla som har en beskattningsbar inkomst . Den vanligaste inkomstskatten är skatt på lön . Inkomstskatten går till kommuner, landsting och staten. Alla inkomster ska redovisas i inkomstdeklarationen som skickas till Skatteverket.

Moms

Kopiera länk hit

Moms är mervärdesskatt som betalas till staten när du köper varor och tjänster . Vanligtvis är momsen inräknad i priset vid privata köp av varor och tjänster privat. Däremot måste företagare lägga på moms vid försäljning av varor och tjänster.

Punktskatt

Kopiera länk hit

Punktskatt är en konsumtionsskatt som läggs på utvalda varor såsom tobak, alkohol, energi, spel och lotteri. Avsikten är att genom beskattning styra människors konsumtionsval.

Lär dig mer om skatter och moms

Kopiera länk hit

Med rätt kunskaper om skatter och moms minimerar du riskerna för ditt företag – både risken att någonting blir fel och risken att du betalar för mycket.  Vi har skapat en guide om skatter och moms om du vill lära dig mer.

Relaterade ord
Inkomst

När man använder begreppet inkomst syftar man vanligtvis på ersättningen för utfört arbete, med andra ord lön.

Lön

Lön är ersättning för utfört arbete.

Moms

Moms är mervärdesskatt som betalas till staten när du köper varor och tjänster. Vanligtvis är momsen inräknad i priset vid privata köp av varor och tjänster. Däremot måste företagare lägga på moms vid försäljning av varor och tjänster.

Tjänst

En tjänst är en aktivitet eller funktion som tillför värde för mottagaren.

Trängselskatt

Trängselskatt är en avgift som betalas för att färdas på en viss väg vid en viss tidpunkt.