Inkomst

När man använder begreppet inkomst syftar man vanligtvis på ersättningen för utfört arbete, med andra ord lön.

Vad är inkomst?

Kopiera länk hit

En vanlig typ av inkomst är ersättning för utfört arbete, alltså vanlig lön. Men det finns andra typer av inkomster med andra betydelser, till exempel inkomst av näringsverksamhet och inkomst av kapital . Inkomst av kapital är bland annat räntor , aktieutdelningar och hyra vid uthyrning av en privatbostad. Inkomst av tjänst (den vanligaste formen av inkomst för privatpersoner) är bland annat lön, sjuklön, pension och sjukpenning och andra förmåner som betalas ut av arbetsgivare , uppdragsgivare eller Försäkringskassan. Livsinkomst är den totala arbetsinkomsten under en persons arbetsliv. Pensionen grundar sig bland annat på livsinkomsten samt på inbetalda premier. Årsinkomsten är de totala inkomsterna under ett kalenderår. Från inkomsten kan man göra vissa skattemässiga avdrag för kostnader (utgifter ) innan man räknar ut den skattemässiga inkomsten.

Skatter på inkomst

Kopiera länk hit

Den som är anställd får en lönespecifikation varje månad som specificerar bruttolön och nettolön . Bruttolönen är lönen före skatteavdrag. Nettolönen är den lön som betalas in på den anställdes bankkonto. Den anställde måste skatta för sin inkomst och de flesta förmåner som erhålls. Arbetsgivaren gör avdrag för preliminärskatt från bruttolönen och betalar in skatten till Skatteverket för den anställdes räkning. Lönebeskedet specificerar hur mycket skatt som dragits. Hur mycket den anställde ska betala i skatt beror bland annat på vilken kommun hen är skriven i samt, om hen är medlem i Svenska Kyrkan eller något annat trossamfund. Ett exempel på hur skattesatsen kan skilja sig är Stockholm som har en genomsnittlig skattesats på 29,82 % och Uddevalla, vars skattesats ligger på 33,64 %.

Lär dig mer om löner

Kopiera länk hit

Att anställa personal är förenat med ansvar och en hel del administration. Som arbetsgivare måste du ha koll på lagar, lönesättning, löneutbetalningar, arbetsgivaravgifter och skatt. Vi har skapat en guide om lön- och löneadministration där vi rätar vi ut många av de frågetecken som uppstår längs vägen.

Relaterade ord
Arbetsgivare

Arbetsgivare är den som erbjuder arbete.

Bruttolön

Bruttolön är den lön som den anställde får före avdrag av skatt.

Kapital

Kapital är en insats som kan ge avkastning.

Kostnad

En kostnad är en periodiserad utgift. Ofta uttrycks kostnad i pengar. Det kan vara värdet av resurser som förbrukas under en viss tid, till exempel lastbilar.

Nettolön

Nettolön är den lön den anställde får efter löneavdrag.

Ränta

Ränta är kostnad för att låna pengar eller den avkastning långivaren får för att låna ut pengar.

Skatt

Skatt är det belopp man är skyldig att betala till staten för att få bedriva sin verksamhet och som finansierar statens utgifter för olika samhällsfunktioner.

Tjänst

En tjänst är en aktivitet eller funktion som tillför värde för mottagaren.

Utgift

En utgift är anskaffningspriset för en vara eller tjänst, utan hänsyn till period.