Kapital

Kapital är en insats som kan ge avkastning.

Kapital finns i olika former

Kopiera länk hit

Det finns fyra typer av kapital:

  • Realkapital är produktionsmedel förutom råvaror och arbetskraft som behövs för att producera en vara.

  • Finansiellt kapital är pengar och värdepapper.

  • Humankapital är medarbetarnas kompetens och kunskap som företaget har.

  • Immateriellt kapital är immateriella tillgångar såsom patent , goodwill och varumärken .

Kapital används i nyckeltal

Kopiera länk hit

Nyckeltal används ofta för att förstå och värdera ett företag eller en organisation och många av nyckeltalen bygger på kapitalet såsom eget kapital, räntabilitet och avkastning .

Lär dig mer om att starta företag

Kopiera länk hit

Att starta eget företag behöver inte vara svårt. Vi har skapat en guide om att starta företag som guidar dig steg för steg.

Relaterade ord
Avkastning

Avkastning är den inkomst man får på ett investerat belopp, ungefär samma sak som vinst.

Nyckeltal

Ett nyckeltal är ett ekonomiskt mått som underlättar jämförande analyser.

Räntabilitet

Räntabilitet visar ett företags förmåga att ge avkastning på kapitalet.