Nyckeltal

Ett nyckeltal är ett ekonomiskt mått som underlättar jämförande analyser.

Nyckeltal används ofta för att värdera företag och organisationers verksamhet

Kopiera länk hit

Med nyckeltal menas en benämning på vissa tal som ofta används för att värdera ett företag eller en organisation och dess verksamhet. Det räcker inte alltid med att uttrycka resultatet i kronor för att avgöra om företaget går bra eller dåligt, det säger väldigt lite eftersom man då inte vet något om företagets omsättning eller satsat kapital . Därför måste resultatet ställas i relation till något. Det kallas för nyckeltal för att man ser det som en ”nyckel” till att förstå företagets utveckling. Man tittar då främst på företagets soliditet , likviditet , omsättning, avkastning och vinstmarginal .

Olika typer av nyckeltal

Kopiera länk hit

Nyckeltal används ofta för att förstå och värdera ett företag eller en organisation och det finns många olika typer av nyckeltal. Nyckeltal delas vanligtvis in i lönsamhetsmått, verksamhetsmått och finansiella mått. Exempel på lönsamhetsmått är vinstmarginal, räntabilitet och avkastning. Soliditet och kassalikviditet är exempel på finansiella nyckeltal medan omsättning per anställd och kapitalomsättningshastighet är exempel på verksamhetsmått.

Relaterade ord
Avkastning

Avkastning är den inkomst man får på ett investerat belopp, ungefär samma sak som vinst.

Företag

Ett företag är en verksamhet för att sälja varor och tjänster.

Kapital

Kapital är en insats som kan ge avkastning.

Likviditet

Likviditet är ett mått på ett företags kortsiktiga betalningsförmåga.

Omsättning

Omsättning är bolagets totala inkomster för sålda varor och tjänster under en viss tidsperiod.

Organisation

En organisation är en struktur som verkar mot gemensamma mål.

Soliditet

Soliditet är ett finansiellt nyckeltal som anger hur stor andel av företagets tillgångar som är finansierade med eget kapital.

Vinstmarginal

Vinstmarginal är ett nyckeltal som visar hur mycket av varje intjänad krona som blir till vinst.