Vinstmarginal

Vinstmarginal är ett nyckeltal som visar hur mycket av varje intjänad krona som blir till vinst.

Vinstmarginal är ett lönsamhetsmått

Kopiera länk hit

Vinstmarginal är ett lönsamhetsmått som används för att bedöma företags lönsamhet och används ofta till att jämföra olika företag på en marknad . Vinstmarginalen tar inte hänsyn till hur företaget är finansierat och för att få en full bild av hur väl ett företag lyckats är räntabilitet på eget kapital ett kompletterande nyckeltal. Därför används vinstmarginal vanligtvis för att mäta lönsamheten på en marknad eller att jämföra konkurrenter med varandra.

Hur beräknas vinstmarginal?

Kopiera länk hit

En positiv vinstmarginal innebär att företaget går med vinst och ju högre vinstmarginal desto mer vinst gör företaget. En negativ vinstmarginal innebär att företaget går med förlust. Vinstmarginalen beräknas genom följande formel: Vinstmarginal = (Försäljning – Kostnader) / Försäljning Marginalen uttrycks i procent och högre marginal innebär en större vinst.

Lär dig mer om fakturering

Kopiera länk hit

Det bästa med företagande är att få betalt, men hur går det till i praktiken? Vi har skapat en guide om fakturering där vi reder ut begreppen och förklarar allt du behöver veta om fakturor och fakturering.

Relaterade ord
Företag

Ett företag är en verksamhet för att sälja varor och tjänster.

Konkurrent

Konkurrenter är aktörer på marknaden som säljer liknande typer av varor eller tjänster till samma kundgrupp som ditt företag.

Lönsamhet

Lönsamhet innebär att ett företags intäkter är större än dess kostnader. Lönsamhet kan beskrivas som företagets vinst.

Marknad

Marknad är en handelsplats där köpare och säljare möts.

Räntabilitet

Räntabilitet visar ett företags förmåga att ge avkastning på kapitalet.

Vinst

När intäkterna är större än kostnaderna i en verksamhet har den gått med vinst.