Konkurrent

Konkurrenter är aktörer på marknaden som säljer liknande typer av varor eller tjänster till samma kundgrupp som ditt företag.

Ett konkurrerande företag säljer liknande produkter till samma kundgrupp som ditt företag. Vid hård konkurrens på marknaden är det viktigt att marknadsföra produkterna väl så att kunderna väljer att köpa från ditt företag istället för konkurrentens. Flera konkurrenter på marknaden kan dock öka efterfrågan på produkterna och du kan även använda dina konkurrenter för att få idéer till att utveckla ditt företag och dina produkter. Företag kan konkurrera med samma typ av produkter (till exempel bilar), inom samma produktgrupp (till exempel morgontidningar och kvällstidningar) och inom samma produktkategori (till exempel filmer, TV-program och böcker).

Konkurrensregler att följa

Kopiera länk hit

I Sverige styrs konkurrensen av den svenska konkurrenslagen. Alla företag, stora som små, måste rätta sig efter dessa regler. Konkurrensreglerna är komplicerade, men vissa grundprinciper är bra att känna till. Enligt konkurrenslagen får företag exempelvis inte samarbeta för att begränsa konkurrensen, och ett företag med dominerande ställning får inte missbruka sin position. Med andra ord kan man säga att företag inte får samarbeta om priser, inte dela upp marknaden och inte utbyta strategisk information. Reglerna finns för att kvaliteten på varor och tjänster ska höjas, för att utöka utbudet av produkter på marknaden och för att hålla nere priserna. Idén bakom konkurrensreglerna är att företag ska tävla mot varandra och bli effektiva utan att fuska eller drabbas av andras fusk. Företag som bryter mot dessa regler kan få böter och enskilda personer som bryter mot reglerna kan få näringsförbud.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Relaterade ord
Marknad

Marknad är en handelsplats där köpare och säljare möts.

Marknadsföring

Marknadsföring är de aktiviteter ett företag gör för att nå ut med sina erbjudanden till kunder och potentiella kunder.