Omsättning

Omsättning är bolagets totala inkomster för sålda varor och tjänster under en viss tidsperiod.

Omsättning

Kopiera länk hit

Omsättningen avser ett företags totala försäljning under en viss tidsperiod. Omsättningen inkluderar både kontant och fakturerad försäljning och sträcker sig vanligtvis under ett år. Vinst är inte detsamma som omsättning i och med att utgifter ej är avdragna i omsättningen.

Vad är nettoomsättning?

Kopiera länk hit

Nettoomsättning avser vanligtvis ett företags intäkter med avdrag för rabatter och skatter . Nettoomsättningen bokförs årligen och finns att hitta i resultaträkningen .

Lär dig mer om fakturering

Kopiera länk hit

Det bästa med företagande är att få betalt, men hur går det till i praktiken? Vi har skapat en guide om fakturering där vi reder ut begreppen och förklarar allt du behöver veta om fakturor och fakturering.

Relaterade ord
Intäkt

En intäkt är en inkomst som redovisas för den period den avser.

Resultaträkning

En resultaträkning redovisar företagets ekonomiska resultat under räkenskapsåret.

Skatt

Skatt är det belopp man är skyldig att betala till staten för att få bedriva sin verksamhet och som finansierar statens utgifter för olika samhällsfunktioner.

Utgift

En utgift är anskaffningspriset för en vara eller tjänst, utan hänsyn till period.

Vinst

När intäkterna är större än kostnaderna i en verksamhet har den gått med vinst.