Utgift

En utgift är anskaffningspriset för en vara eller tjänst, utan hänsyn till period.

Utgift, kostnad och utbetalning

Kopiera länk hit

I vardagligt tal används utgift, kostnad och utbetalning ofta synonymt. I bokförings- och företagssammanhang görs dock en distinktion mellan begreppen, och det kan vara bra att känna till skillnaderna. En utgift uppstår vid själva inköpstillfället av en vara eller tjänst . Det är det belopp du ska betala för varan eller tjänsten, vilket antingen kan ske via kontant betalning mot ett kvitto eller via en faktura som bokförs som en leverantörsskuld. Utgifter för ett företag kan vara allt från en maskin som behövs i produktionen till kontorsmaterial och redovisningstjänster. En kostnad är en periodiserad utgift och har inget med anskaffningstidpunkten eller betalningstidpunkten att göra. Kostnaden uppstår när produkten förbrukas. En utbetalning sker när likvida medel försvinner från företaget, alltså när själva betalningstransaktionen för den vara eller tjänst du har köpt äger rum. Ofta sker detta via en faktura, och då bokförs det som en minskning av leverantörsskulden. Betalas produkten kontant sammanfaller utgiften och utbetalningen.

Ett konkret exempel

Kopiera länk hit

En snickare ska bygga en altan till en kund. Han köper in material för 10 000 kr till altanen den 5 december 2023 och får en faktura med förfallodatum 5 januari 2024. Snickaren bygger altanen under februari och mars 2024, och när arbetet är klart har han fortfarande material kvar för 1 000 kr. Utgiften i det här exemplet uppstår vid inköpstillfället, alltså den 5 december 2023. Utbetalningen sker den 5 januari 2024 då snickaren betalar fakturan. Kostnaden för år 2023 är 0 kr och kostnaden för 2024 är 9 000 kr.

Lär dig mer om bokföring

Kopiera länk hit

Det finns flera olika sätt att hantera sin bokföring – arbeta själv, automatiserat eller genom att anlita av en redovisningsbyrå. Använd gärna vår guide om bokföring om du vill lära dig bokföringens grunder.

Relaterade ord
Likvida medel

Likvida medel eller likvida tillgångar är pengar som finns tillgängliga i form av kontanter och kontotillgångar.

Produkt

Produkt är en vara eller tjänst som är resultat av utfört arbete.

Tjänst

En tjänst är en aktivitet eller funktion som tillför värde för mottagaren.