Tjänst

En tjänst är en aktivitet eller funktion som tillför värde för mottagaren.

Varor och tjänster

Kopiera länk hit

Produkter konsumeras i samhället och delas upp i varor och tjänster. En vara är en materiell sak, till exempel en tröja, en banan eller en dator men även värme och elektricitet. En tjänst är något som kan tillhandahållas, som ger konsumenten nytta och tillför ett värde. Ibland används ordet service synonymt med tjänst. Förr förknippades tjänster med arbetsuppgifter utförda av tjänstefolk. Barnpassning, städning, trädgårdsarbete, matlagning och bygg- och snickeriarbete är exempel på sådana tjänster. Idag utförs dessa typer av tjänster vanligen inte av personer anställda av arbetsgivaren utan istället anlitas företag som utför tjänsterna mot betalning. Vanliga tjänster i dagens samhälle är till exempel musik och spel online, bokföringstjänster, rådgivning, konsultfirmor och kundtjänst. Vårt moderna samhälle benämns ibland som ett tjänstesamhälle med en stor tjänstesektor.

Varor och tjänster i bokföringen

Kopiera länk hit

Företag måste skilja på varor och tjänster för att moms och skatter ska bli rätt i bokföringen och för att kunna fakturera sina kunder korrekt. I vissa sammanhang kan försäljning av en vara även kompletteras med en tjänst. Det kan till exempel handla om en diskmaskin som tillhandahålls med installation eller en dator som köps med support och garantier.

Lär dig mer om att starta företag

Kopiera länk hit

Att starta eget företag behöver inte vara svårt. Vi har sammanställt en guide om att starta företag som guidar dig steg för steg.

Relaterade ord
Bokföring

Bokföring är registrering av affärshändelser efter ett visst system.

Moms

Moms är mervärdesskatt som betalas till staten när du köper varor och tjänster. Vanligtvis är momsen inräknad i priset vid privata köp av varor och tjänster. Däremot måste företagare lägga på moms vid försäljning av varor och tjänster.

Skatt

Skatt är det belopp man är skyldig att betala till staten för att få bedriva sin verksamhet och som finansierar statens utgifter för olika samhällsfunktioner.