Moms

Moms är mervärdesskatt som betalas till staten när du köper varor och tjänster. Vanligtvis är momsen inräknad i priset vid privata köp av varor och tjänster. Däremot måste företagare lägga på moms vid försäljning av varor och tjänster.

Vilka olika momssatser finns?

Kopiera länk hit

Det finns ett antal olika momssatser som är helt beroende på vilken typ av vara eller tjänst som försäljningen gäller. De olika momssatserna är 25, 12 och 6 procent där 25 procent är den vanligaste använda satsen. 12 procent används vid försäljning av livsmedel, restaurang- och cateringtjänster, camping och rumsuthyrning men även försäljning och import av konstverk. Momssatsen 6 procent används vid försäljning av buss-, flyg- och taxiresor, tidningar, böcker biblioteksverksamhet och vissa typer av rättigheter. Dock finns det undantag när det gäller moms och vissa varor och tjänster är inte momspliktiga.

Vad är ingående moms?

Kopiera länk hit

Ingående moms är den moms du betalar när du köper in varor och tjänster till ditt företag . Den ingående momsen är ingen kostnad för dig som företagare i och med att staten betalar tillbaka den summan till företaget.

Vad är utgående moms?

Kopiera länk hit

Utgående moms är den moms som företaget tar ut av sina kunder vid försäljning av företagets produkter eller tjänster. Den utgående momsen är ingen kostnad för företaget utan en skatt som kunden betalar och som företaget vid ett senare skede redovisar till staten.

Vad är momspliktig verksamhet?

Kopiera länk hit

En verksamhet som har en försäljning som överstiger 30 000 kr exklusive moms är momspliktig, vilket innebär att företaget måste registrera sig för moms. Företag som beräknar att försäljningen av varor och tjänster inte kommer överstiga 30 000 kronor exklusive moms under det första beskattningsåret, omfattas automatiskt av momsbefrielse. Det innebär att företaget inte är tvingat att registrera sig för moms så länge beloppsgränsen inte uppnås. Momsbefrielsen är dock frivillig, och ett företag kan alltid välja att bli momspliktigt även när försäljningen understiger 30 000 kronor exklusive moms.

Lär dig mer om skatter och moms

Kopiera länk hit

Med rätt kunskaper om skatter och moms minimerar du riskerna för ditt företag – både risken att någonting blir fel och risken att du betalar för mycket.  Vi har skapat en guide om skatter och moms om du vill lära dig mer.

Relaterade ord
Företag

Ett företag är en verksamhet för att sälja varor och tjänster.

Import

Import är köp och införsel av varor över en lands- eller tullgräns.

Skatt

Skatt är det belopp man är skyldig att betala till staten för att få bedriva sin verksamhet och som finansierar statens utgifter för olika samhällsfunktioner.

Tjänst

En tjänst är en aktivitet eller funktion som tillför värde för mottagaren.