Import

Import är köp och införsel av varor över en lands- eller tullgräns.

Ur ett momsperspektiv betyder import att en vara förs in i Sverige från ett land utanför EU. Personen eller företaget som förtullar en vara (den tullskyldige) är den som också ska redovisa momsen på importen. Vanligtvis är det köparen som blir tullskyldig. Exempelvis kan man köpa in varor från USA som sedan skickas via post till Sverige. För att hämta ut beställningen behöver köparen vanligtvis betala tullavgiften för försändelsen. I Sverige är det Tullverket som beräknar och debiterar ut införselsmomsen. När man pratar om import ur ett momsperspektiv bortser man från EU-länderna eftersom införsel av varor från ett annat EU-land istället kallas för ett unionsinternt förvärv.

Import och export

Kopiera länk hit

När en privatperson eller ett företag tar in varor från ett land utanför EU kallas det för import, och när man säljer en vara till ett land utanför EU kallas det för export . När man tar emot en vara från länder utanför EU måste försändelsen deklareras, vilket kan göras på en importdeklaration på ett postkontor. Tar man däremot in varor från andra EU-länder räknas det istället som införsel av varor. Dessa varor omfattas som regel av principen om fri rörlighet inom EU. Det kan dock finnas undantag från principen om fri rörlighet, till exempel varor som omfattas av införselrestriktioner. Eftersom Sverige är medlem i EU som tullunion finns det inga tullar mellan medlemsländerna. Det finns istället en gemensam tullmur mot övriga världen. Detta innebär att det i princip är helt fri rörlighet mellan EU:s medlemsländer.

Importmoms ska redovisas

Kopiera länk hit

Många företag beställer produkter från andra länder utanför EU, exempelvis Kina, för att sälja vidare i Sverige. Dessa inköp måste redovisas för importmoms och tas upp i bokföringen. För dig som driver eget företag finns bra redovisningshjälp om hur du ska redovisa importmoms till Skatteverket i vårt supportstöd .

Mer information om import & export

Kopiera länk hit

Besök gärna vår företagsguide , där hittar du mer information om import & export.

Relaterade ord
Export

Export är utförsel av varor eller tjänster utanför ett lands gränser.

Företag

Ett företag är en verksamhet för att sälja varor och tjänster.