Avkastning

Avkastning är den inkomst man får på ett investerat belopp, ungefär samma sak som vinst.

Avkastning är vinsten på insatt kapital

Kopiera länk hit

När man placerar pengar på banken får banken en skuld till dig och förhoppningsvis får du ränta på de pengar du placerat. På samma sätt får företaget en skuld till dig när du sätter in pengar. Avkastningen är vinsten på ditt insatta kapital .

Avkastning används som lönsamhetsmått

Kopiera länk hit

Avkastning är en ekonomisk term som används för att mäta ett företags lönsamhet . Ett annat ord för avkastning är räntabilitet. Det finns flera mått för avkastning. Följande mått är de vanligaste förekommande och samtliga nyckeltal uttrycks i procent:

  • Avkastning på investering

  • Avkastning på investerat kapital

  • Avkastning på totalt kapital

  • Avkastning på eget kapital

  • Avkastning på sysselsatt kapital

  • Avkastning på operativt kapital

Relaterade ord
Kapital

Kapital är en insats som kan ge avkastning.

Lönsamhet

Lönsamhet innebär att ett företags intäkter är större än dess kostnader. Lönsamhet kan beskrivas som företagets vinst.

Nyckeltal

Ett nyckeltal är ett ekonomiskt mått som underlättar jämförande analyser.