Nettolön

Nettolön är den lön den anställde får efter löneavdrag.

Nettolön är beloppet som återstår efter skatteavdrag

Kopiera länk hit

Beloppet som återstår efter skatteavdrag kallas för nettolön. Restbeloppet betalas sedan ut kontant till den anställda, vanligtvis varje månad.

Vad är skillnaden mellan bruttolön och nettolön?

Kopiera länk hit

Det är inte helt ovanligt att bruttolön och nettolön blandas ihop. Nettolön är den lön som den anställde får efter skatteavdrag medan bruttolön är lönen före skatteavdrag. Nettolönen är alltså den lön den anställde får utbetalt till sitt konto och kan även hittas i lönebeskedet. I lönebesked framgår även avdrag, skatter, förmåner och bruttolön.

Lär dig mer om löner

Kopiera länk hit

Att anställa personal är förenat med ansvar och en hel del administration. Som arbetsgivare måste du ha koll på lagar, lönesättning, löneutbetalningar, arbetsgivaravgifter och skatt. Vi har skapat en guide om lön- och löneadministration där vi rätar vi ut många av de frågetecken som uppstår längs vägen.

Relaterade ord
Bruttolön

Bruttolön är den lön som den anställde får före avdrag av skatt.