Bruttolön

Bruttolön är den lön som den anställde får före avdrag av skatt.

Olika löneformer

Kopiera länk hit

Lön är en ersättning som den anställde får för utfört arbete eller tjänst. Det finns flera olika löneformer varav den vanligaste är månadslön. En månadslön är en fast summa som betalas ut till arbetstagaren varje månad. På månadslönen tillkommer semesterlön och eventuellt övertidsersättning och andra tillägg medan avdrag görs för till exempel karensavdrag eller vård av barn. Andra löneformer är timlön, ackordslön, rörlig lön som ofta baseras på resultat eller omsättning, bonus eller premielön.

Vad ingår i bruttolönen?

Kopiera länk hit

I bruttolönen ingår flertalet avgifter som redovisas i den anställdes lönebesked. Avgifter som inkluderas i bruttolönen är sociala avgifter , arbetsgivaravgift , preliminärskatt och eventuella ersättningar och avdrag som arbetsgivaren utfört.

Vad är skillnaden mellan bruttolön och nettolön?

Kopiera länk hit

Bruttolön är den lön den anställde förhandlar fram vid en anställning. När man frågar om och diskuterar löner är det ofta bruttolönen man avser. I bruttolönen räknas alla inkomster in, till exempel den anställdes månadslön, sjuklön, semesterersättning och övertidsersättning men även eventuella förmåner som lunchkuponger och bilförmån. En reducering av bruttolönen i utbyte mot förmåner kallas bruttolöneavdrag. Bruttolönen utgör underlag för arbetsgivarens beräkning av det preliminärskatteavdrag som ska göras. Arbetsgivaren betalar in arbetstagarens avdragna preliminärskatt, A-skatt, till skattemyndigheten . A-skatten är en preliminärskatt som baseras på den förväntade inkomsten under året men en arbetsgivare måste även betala in arbetsgivaravgift och sociala avgifter som finansierar landets sociala försäkringssystem. En egenföretagares motsvarighet till arbetsgivaravgifter är egenavgifter. Anställningskostnaden för en arbetstagare inkluderar alltså lönen, arbetsgivaravgifterna och de sociala avgifterna. Det som blir kvar när skatter och eventuella andra avdrag gjorts från bruttolönen är nettolönen, det belopp som betalas ut till arbetstagaren. En arbetsgivare ska, i samband med löneutbetalningen, lämna ett lönebesked där allt som ingår i bruttolönen, tydligt ska anges.

Bruttolöneavdrag

Kopiera länk hit

Bruttolöneavdrag innebär att den anställde går med på att ta en lägre bruttolön i utbyte mot en förmån . Minskningen av bruttolönen medför en lägre lönekostnad för arbetsgivaren. Fördelar med bruttolöneavdrag är att anställda får tillgång till förmåner som exempelvis extra pension. Dock bör den anställde undersöka vilka ekonomiska konsekvenser regelbundna bruttolöneavdrag kan medföra innan nyttjande sker.

Lär dig mer om löner

Kopiera länk hit

Att anställa personal är förenat med ansvar och en hel del administration. Som arbetsgivare måste du ha koll på lagar, lönesättning, löneutbetalningar, arbetsgivaravgifter och skatter. Vi har skapat en guide om lön- och löneadministrationen där vi rätar ut många av de frågetecken som uppstår längs vägen.

Relaterade ord
Arbetsgivaravgift

Arbetsgivaravgift är de avgifter som en arbetsgivare betalar till staten för sina anställda utöver arbetstagarens lön.

Arbetsgivaravgift

Arbetsgivaravgift är de avgifter som en arbetsgivare betalar till staten för sina anställda utöver arbetstagarens lön.

Arbetsgivare

Arbetsgivare är den som erbjuder arbete.

Förmån

En förmån är ersättning för arbete eller ett positivt erbjudande som en anställd kan erhålla utöver den vanliga lönen.

Semesterersättning

Semesterersättning är den lön man får om man inte tar ut semester.

Sociala avgifter

Sociala avgifter är skatt som arbetsgivare betalar till staten baserat på de anställdas inkomst.

Sociala avgifter

Sociala avgifter är skatt som arbetsgivare betalar till staten baserat på de anställdas inkomst.