Semesterersättning

Semesterersättning är den lön man får om man inte tar ut semester.

Semesterersättning är en laglig rättighet

Kopiera länk hit

Semesterersättning går inte att förhandla bort utan är en laglig rättighet. Ersättningen är på minst 12 procent på lönen som har tjänats in totalt. Du kan hitta din semesterersättning på ditt lönebesked där ersättningen alltid ska vara specificerad.

När betalas semesterersättningen ut?

Kopiera länk hit

Semesterersättningen betalas i regel ut senast en månad efter avslutad anställning. För kortare anställningar på upp till 3 månader kan det vara möjligt att få semesterersättningen utbetald månadsvis.

Förskottssemester

Kopiera länk hit

Semesterledigheten tjänas in på ett år och tas ut under året därpå men arbetsgivaren kan även välja att betala ut semesterdagar i förskott så kallad förskottssemester. När arbetsgivaren ger ut förskottssemester uppstår en skuld till arbetsgivaren som motsvarar det löneavdrag som annars skulle ha gjorts. Skulden avskrivs efter 5 år om du blir uppsagd men om du däremot säger upp dig själv blir du återbetalningsskyldig om skulden inte är avskriven.

Lär dig mer om löner

Kopiera länk hit

Att anställa personal är förenat med ansvar och en hel del administration. Som arbetsgivare måste du ha koll på lagar, lönesättning, löneutbetalningar, arbetsgivaravgifter och skatt. Vi har skapat en guide om löner där vi rätar vi ut många av de frågetecken som uppstår längs vägen.

Relaterade ord
Arbetsgivare

Arbetsgivare är den som erbjuder arbete.

Lön

Lön är ersättning för utfört arbete.