Trängselskatt

Trängselskatt är en avgift som betalas för att färdas på en viss väg vid en viss tidpunkt.

Trängselskatt förbättrar framkomligheten och miljön

Kopiera länk hit

Trängselskatten infördes för att förbättra framkomligheten och miljön. Avsikten med skatten är att minska trafiken i trafikbelastade områden genom att få flera att avstå från resor på vissa vägar vid vissa tidpunkter. I Sverige infördes trängselskatten i Stockholm den 1 augusti 2007 och i Göteborg den 1 januari 2013.

Vilka betalar trängselskatt?

Kopiera länk hit

Samtliga bilar som är registrerade i vägtrafikregistret och som någon gång passerar en betalstation är skyldiga att betala avgiften. Ägaren till bilen vars namn finns i vägtrafikregistret är betalningsansvarig.

Hur betalas trängselskatt?

Kopiera länk hit

Transportstyrelsen sammanställer varje månad antalet gånger bilen passerat en betalstation och skickar därefter betalningen vidare till den skattskyldige månaden efter. Senast sista dagen samma månad som den skattskyldige personen fått uppgifterna ska betalningen finnas på Transportstyrelsens konto.

Lär dig mer om skatter och moms

Kopiera länk hit

Med rätt kunskaper om skatter och moms minimerar du riskerna för ditt företag – både risken att någonting blir fel och risken att du betalar för mycket. Vi har skapat en guide om skatter och moms om du vill lära dig mer.

Relaterade ord
Skatt

Skatt är det belopp man är skyldig att betala till staten för att få bedriva sin verksamhet och som finansierar statens utgifter för olika samhällsfunktioner.