Bolagsordning

En bolagsordning är ett aktiebolags regelverk som tillsammans med aktiebolagslagen sätter ramarna för verksamheten.

Ramar och regler för aktiebolag

Kopiera länk hit

En bolagsordning sätter, tillsammans med aktiebolagslagen , ramarna för aktiebolagets verksamhet. I bolagsordningen finns de regler och förutsättningar som aktiebolaget måste följa. Aktiebolag är den enda företagsform som kräver detta dokument. Motsvarande dokument för en ekonomisk förening är föreningens stadgar. Bolagsordningen upprättas av ägarna när aktiebolaget grundas och ska registreras hos Bolagsverket . Aktieägarna bestämmer vad bolagsordningen ska innehålla men vissa uppgifter måste finnas med och dessa är:

Utöver de obligatoriska uppgifterna kan bolagsordningen bland annat även beskriva vilka ärenden som styrelsen ska ta upp på företagets bolagsstämma och en hembudsklausul som bestämmer hur företagets aktier får överlåtas.

Bolagsordning och aktieägaravtal

Kopiera länk hit

Många aktieägare väljer även att utforma ett aktieägaravtal. Detta är inte obligatoriskt och ska inte registreras hos Bolagsverket. Ett aktieägaravtal beskriver hur samarbetet i bolaget ska fungera och vad som gäller vid olika händelser. Ett aktieägaravtal är ett sätt att undvika konflikter så att åsiktsskillnader inte stör företagets verksamhet. I ett aktieägaravtal kan man bland annat beskriva vad som ska hända vid aktieöverlåtelse, dödsfall och eventuell konkurs.

Lär dig mer om att starta aktiebolag

Kopiera länk hit

Att starta eget aktiebolag behöver inte vara svårt. Vi har skapat en guide om att starta aktiebolag som guidar dig steg för steg.

Relaterade ord
Aktiebolag

Ett aktiebolag är den vanligaste förekommande företagsformen som bildats av en eller flera stiftare och som är en juridisk person.

Aktiebolagslagen

Aktiebolagslagen gäller för alla aktiebolag och reglerar bland annat hur ett bolag startas, struktureras, drivs och avvecklas.

Bolagsverket

Bolagsverket är en statlig myndighet som sköter registrering av nya företag. De tar även emot årsredovisningar och beslutar om olika tillstånd och likvidationer.

Ekonomisk förening

Ekonomisk förening är en företagsform där t.ex. kunder, anställda eller leverantörer är delägare.

Företagsform

Företagsform är den juridiska form ett företag drivs i.