Bolagsverket

Bolagsverket är en statlig myndighet som sköter registrering av nya företag. De tar även emot årsredovisningar och beslutar om olika tillstånd och likvidationer.

Bolagsverket – en statlig myndighet

Kopiera länk hit

Bolagsverket är en avgiftsfinansierad myndighet. Deras huvudsakliga uppgift är att hantera registreringen av nya bolag och ändringar hos befintliga bolag. Bolagsverket tar även emot årsredovisningar och beslutar om bland annat förseningsavgifter, likvidationer och vissa tillstånd. På Bolagsverkets webbsida finns även möjlighet att söka och köpa information om företag och föreningar. Bolagsverket arbetar tillsammans med flera andra aktörer, till exempel Skatteverket, Tillväxtverket och Försäkringskassan, för att utveckla och skapa goda förutsättningar för ett bra företagsklimat i Sverige.

Registrering av företag

Kopiera länk hit

Har du en företagsidé och vill starta upp ett bolag måste du bestämma vilken bolagsform företaget ska drivas i. Enskild firma är den enklaste företagsformen och drivs av en person. En enskild firma kräver inget aktiekapital men tänk på att du är personligt ansvarig för företagets skulder. Ett aktiebolag bildas av en eller flera grundare och är en egen juridisk person vilket innebär att ägarna inte är personligt ansvariga för bolagets skulder och åtaganden. För att skapa ett aktiebolag krävs minst 25 000 kr i aktiekapital. Utöver enskild firma och aktiebolag finns även företagsformerna handelsbolag , kommanditbolag och ekonomisk förening . Alla företag, oberoende företagsform, är skyldiga att bokföra och redovisa inkomster och utgifter. När du valt företagsform ska du registrera företaget hos Bolagsverket och Skatteverket. Detta görs smidigt via verksamt.se. När du registrerar ett företag hos Bolagsverket görs även en kontroll av namnet på ditt företag så att det inte inkräktar på andra företagsnamn. Enskilda firmor behöver inte registrera företagsnamnet hos Bolagsverket men rekommendationen är ändå att detta görs för att skydda företagsnamnet.

Lär dig mer om att starta företag

Kopiera länk hit

Att starta eget företag behöver inte vara svårt. Vi har skapat en guide om att starta företag som guidar dig steg för steg.

Relaterade ord
Aktiebolag

Ett aktiebolag är den vanligaste förekommande företagsformen som bildats av en eller flera stiftare och som är en juridisk person.

Aktiekapital

Aktiekapital är det kapital aktieägarna har skjutit in i bolaget i samband med bolagets grundande och i form av nyemissioner och fondemissioner.

Årsredovisning

En årsredovisning är företagets sammanfattning av årets räkenskaper.

Ekonomisk förening

Ekonomisk förening är en företagsform där t.ex. kunder, anställda eller leverantörer är delägare.

Enskild firma

Enskild firma är en företagsform där man som privatperson är ensam ägare och ansvarar för företaget.

Företagsform

Företagsform är den juridiska form ett företag drivs i.

Handelsbolag

Handelsbolag är en företagsform där två eller flera personer driver ett företag med personligt och solidariskt ansvar.

Kommanditbolag

Kommanditbolag är en variant av handelsbolag där bara en person behöver ta det totala ansvaret.

Likvidation

En likvidation upplöser och avvecklar ett bolag. Det finns frivillig likvidation och tvångslikvidation.