Affärsplan

En affärsplan är en beskrivning av vad som ska göras för att förverkliga affärsidén.

Vad innehåller en affärsplan?

Kopiera länk hit

En affärsplan är ett viktigt steg i att starta ett företag och kan både spara dig tid och pengar. Dessutom ger en affärsplan en överblick över vad som behöver göras för att uppnå företagets mål. Det går såklart att starta företag utan en affärsplan, men om företaget vill söka kapital från investerare kräver oftast en nedskriven affärsplan. Följande delar bör ingå i en affärsplan:
Affärsidé – En kort beskrivning av företagets produkt eller tjänst . Vad ska företaget sälja och vilka är företagets kunder.

  • Kort beskrivning av ägarna – Berätta om ägarnas nätverk, personliga egenskaper och erfarenheter. Denna del är oftast viktig vid presentation för investerare och banker.

  • Detaljerad beskrivning av produkt eller tjänst – Längre beskrivning av företagets produkt och tjänst. Vad är det som utmärker produkten? Är det fokus på hög kvalitet eller lågpris? Hur ska tillverkning och distribution gå till? Tänker företaget expandera utomlands framöver?

  • Marknad och kunder – Beskriv hur företaget ska nå sin målgrupp bäst och enklast. Gör en marknadsplan som tydligt beskriver detta. Skriv också ner hur mycket företagets produkt eller tjänst ska kosta.

  • Konkurrens – Beskriv företagets konkurrenter och exempelvis vad de har för styrkor och svagheter, eller vilka kunder de har.

  • Ekonomi, budget och finansiering – Skriv ner det uppskattade penningflödet, intäkter och kostnader i företagets plan. Beskriv hur företaget ska finansiera företaget.

  • Företagsform – Beskriv företagsformen.

  • Information om eventuell lokal och utrustning – Skriv ned information om vad företaget behöver i form av lokal och utrustning.

  • Tydliga mål – Beskriv företagets mål exempelvis på 3 eller 5 år. Information om antalet anställda, eller expansion bör ingå.

  • Styrkor och svagheter – Information om företagets styrkor, svagheter, hot och möjligheter.

Lär dig mer om att starta företag

Att starta eget företag behöver inte vara svårt. Vi har skapat en guide om att starta företag som guidar dig steg för steg.

Relaterade ord
Företag

Ett företag är en verksamhet för att sälja varor och tjänster.

Kapital

Kapital är en insats som kan ge avkastning.

Produkt

Produkt är en vara eller tjänst som är resultat av utfört arbete.

Tjänst

En tjänst är en aktivitet eller funktion som tillför värde för mottagaren.