Tilldela behörigheter i Fortnox Koncern

Koncern, Kom igång

Här hjälper vi dig att snabbt komma igång med Fortnox Koncern och tilldela behörigheter i koncernbolagen.

Vidare kommer vi gå igenom de grundläggande delarna för att komma igång.

 1. Lägg till ett av paketen Koncern liten, Koncern mellan eller Koncern stor på respektive koncernbolag i koncernen.

 2. Tilldela respektive användare i koncernbolaget licens och behörighet.

 3. Kom igång med Fortnox Koncern.

1. Lägg till paket Koncern Liten, Mellan eller Stor

Kopiera länk hit

För att säkerställa att du får rätt lösning utifrån just din koncerns behov sker beställning alltid i kontakt med oss, i formuläret längst ned på vår hemsida kan du anmäla ditt intresse.
Paketen är uppdelade i Företagspaket och Byråpaket.

Företagspaket

Dessa paket passar när anställda och ledning etc. i koncernen själva vill ha möjlighet att utföra det praktiska arbetet med att exempelvis skapa rapporter och mallar. Finns det en koppling till en redovisningsbyrå kan även konsulter hjälpa till med fullständiga behörigheter.

Koncern Liten

 • 20 användare på företaget med behörighet Observatör eller Administratör

 • Valfritt antal konsulter med behörighet Administratör (vid koppling till redovisningsbyrå)

 • Valfritt antal Koncern PDF-lincenser med behörighet Begränsad

 • Med det här paketet kan du inte hantera utländska bolag i koncernen.

Koncern mellan

 • 20 användare på företaget med behörighet Observatör eller Administratör

 • Valfritt antal konsulter med behörighet Administratör (vid koppling till redovisningsbyrå)

 • Valfritt antal Koncern PDF-lincenser med behörighet Begränsad

 • Stöd för utländska bolag

Koncern stor

 • 20 användare på företaget med behörighet Observatör eller Administratör

 • Valfritt antal konsulter med behörighet Administratör (vid koppling till redovisningsbyrå)

 • Valfritt antal Koncern PDF-lincenser med behörighet Begränsad

 • Stöd för utländska bolag

 • Stöd för bolag som redovisar enligt IFRS16


Byråpaket

Dessa paket riktar sig till redovisningsbyråer och passar bra när byrån utför själva arbetet. Anställda och ledning etc. i koncernen kan själva inte skapa rapporter eller mallar med ett byråpaket, utan kan enbart ta del av färdiga rapporter från redovisningskonsulten.

Byrå Koncern liten

 • Valfritt antal konsulter med behörighet Administratör

 • En (1) användare på företaget med behörighet Observatör

 • Valfritt antal Koncern PDF-licenser med behörighet Begränsad

 • Med det här paketet kan du inte hantera utländska bolag i koncernen.

Byrå Koncern mellan

 • Valfritt antal konsulter med behörighet Administratör

 • En (1) användare på företaget med behörighet Observatör

 • Valfritt antal Koncern PDF-licenser med behörighet Begränsad

 • Stöd för utländska bolag

Byrå Koncern stor

 • Valfritt antal konsulter med behörighet Administratör

 • En (1) användare på företaget med behörighet Observatör

 • Valfritt antal Koncern PDF-licenser med behörighet Begränsad

 • Stöd för utländska bolag

 • Stöd för bolag som redovisar enligt IFRS16

När ni lägger till paket är det viktigt att ni inom samma koncern lägger till samma paket i respektive koncernbolag.

2. Tilldela licenser och behörigheter

Kopiera länk hit

När du lagt till ett paket i respektive koncernbolag har du möjlighet att tilldela användare behörigheter. Det finns 3 olika behörigheter:

Begränsad (Koncern PDF)

 • Läsa PDF-rapporter som levereras med säker distribution i inloggat läge

Observatör

 • Allt som behörigheten Begränsad kan

 • Hämta Excel-version av rapporter

 • Läsa dashboards

 • Drilldown-funktion till transaktioner från rapporter

 • Flyover-funktion för varje rad i rapporter - se historiska värden, analys och relationer för raden

 • Analysera data

Administratör

 • Kan allt som Observatör kan

 • Åtkomst till alla delar som ingår i Fortnox Koncern och valt paket


Tilldela behörigheter

Tilldelning av licenser sker i respektive koncernbolag/klient. Genom att logga in i koncernbolaget/klienten kan du klicka på företagsnamnet längst upp i det högra hörnet. Här kan du sedan klicka dig in under Administrera användare för att i nästa steg tilldela användare respektive licens/behörighet.

För att tilldela användare behörigheter och licenser för Fortnox Koncern behöver användaren Fortnox ID .

För att skapa en koncernstruktur behöver användaren tilldelas behörigheten Administratör. Klicka på Koncern liten, mellan eller stor, under rubriken Program/Behörighet på raden för användaren.

Du behöver därefter aktivera licensen genom att klicka i . Välj behörighetsnivå Admin och klicka till sist på Spara.

För att tilldela en användare behörigheten Observatör klickar du istället behörighetsnivån Observatör och klickar på Spara.

Om en användare ska vara mottagare av PDF-rapporter och ha behörigheten Begränsad så klickar du istället på Koncern PDF under rubriken Program/Behörighet på raden för användaren. För att sedan aktivera licensen genom att klicka i och till sist Spara.

3. Kom igång med Fortnox Koncern

Kopiera länk hit

När du har tilldelat dig själv eller en annan användare behörighet kan användaren via Meny uppe i det vänstra hörnet klicka på Koncern. Genom att klicka på Koncern öppnas en ny flik med Fortnox Koncern.

För att få åtkomst till alla koncernbolag och skapa en koncernstruktur i Fortnox Koncern behöver du som användare behörigheten Administratör inne moderbolaget och i respektive koncernbolag.

När behörigheten Administratör är tilldelad i koncernbolagen kan du börja med att Skapa koncernstruktur i Fortnox Koncern.

Fick du den hjälp du sökte?